Ja til vindmøller ved Tolstrup

Byrådets store flertal (28 mod 3) har netop sagt ja til at opstille 3 vindmøller ved Tolstrup. Det er lykkedes, fordi den politiske debat om klima- og energisituationen er en helt anden nu end foråret 2014, hvor Enhedslisten for første gang skulle tage stilling til mølleprojekter, i hhv. Romlund og Batum. Vi var for, men de to projekter blev desværre nedstemt af især de borgerlige, ligesom det senere projekt i Låstrup.  Det skete især, fordi en modstandsbevægelse mod vindmøller med ret underlødige argumenter var med til, at møllerne blev verfet af bordet. Det medførte, at Viborg Kommunes udbygning af vindenergi gik helt i stå, og de udpegede områder for vindmøller var ikke længere aktuelle. Hermed forblev Viborg kommune på sidstepladsen i regionen mht. andelen af Vedvarende Energi.

Situationen er alvorlig for kloden, og energiproduktionen må og skal omlægges til vedvarende energi. Det viste debatten og valget i 2019 fuldstændig klart.  Her kommer vindmøller ind i billedet, men desværre er vi nødt til at arbejde helt fra bunden, fra sag til sag, – og ikke med en overordnet plan ud fra udpegede områder, hvilket ellers ville være optimalt.

I dag har selv de borgerlige indset, at klimaproblemerne er særdeles reelle. Det er dog ikke rigtigt, som Erland Aarup anfører i Folkebladet d. 4. feb., at politikerne- alle? – endelig er kommet til besindelse og stemte for Tolstrup. Nej, Enhedslisten og SF har hele tiden haft modet til at stemme for, Socialdemokraterne har været vankelmodige, og de borgerlige- på nær Clifford, har stort set stemt imod.

Enhedslisten går stadig ind for vindmøller, men vi vurderer altid de forskellige problematikker ved de enkelte projekter særdeles kritisk, også de tre Tolstrupmøller i Faldborgdalen: Er denne lokalplan i orden, og hvilke hensyn skal veje tungest, både set i det overordnede perspektiv og ud fra de 11 høringssvar, bl. a. med underskriftindsamlinger imod.

Det positive er overordnet en energiproduktion med strøm til 9.000 boliger, hvor der spares CO2 udledning. Men er det nok til at op til at opveje negative forhold belyst i miljørapporten?

Som forventet drejer nogle indsigelser sig om, at man kan blive syg af at bo i nærheden af møller. Det har vi i Enhedslisten tidligere afvist, og der er os bekendt ikke kommet nye oplysninger, som kan understøtte disse påstande. Tværtimod har en sammenfattende rapport fra 2018-19, fra Kræftens bekæmpelse, afvist dette, og derfor er påstandene om sygdom ikke relevante. Projektet overholder alle regler vedr. nabohold: om afstand, skyggekast med videre.

De væsentligste fokuspunkter i dette projekt er møllernes indvirkning på landskabet i og omkring Faldborgdalen, og sammenholdt med andre møller i nærheden, dvs. specielt de planlagte ved Marsvinlund i Silkeborg kommune.

I miljørapporten er det vigtigste punkt derfor visualiseringen af møllernes placering i landskabet. Her er bl. a Danmarks Naturfredningsforenings lokale afdeling kritisk og derfor modstander af projektet. Det er sådan set forståeligt, for Fladborgdalen er ikke en optimal placering. Men møllerne dominerer ikke landskabet i den grad som DN anfører, og vil dermed ikke ødelægge Faldborgdalen. De påtænkte møller ved Marsvinlund på den anden side af kommunegrænsen syner ikke af særlig meget, heller ikke i samspil med Tolstrupmøllerne.

Konklusionen blev derfor: Enhedslisten har haft enkelte betænkeligheder, for det er ikke et ideelt sted. Men vi har hårdt brug for vindmøller, og derfor stemte vi for denne lokalplan.

Hvordan ser fremtiden ud? Flere forhold spiller ind:

En lovændring om bedre vilkår for naboer til møller træder i kraft efter 1. juni 2020. Forhåbentlig vil de nye bestemmelser fremme vindmøller fremover.

Det er ærgerligt, at mange mølleanlæg opføres af private firmaer udefra, og ikke er lokalt forankrede i møllelav eller lignende. Det ville nok på mange måder medføre en helt anderledes opbakning til mølleprojekter.

Den optimale løsning for opstilling af energianlæg i bred forstand bør være at statslig planlægning styrer placering, opstilling og nedtagning af så store infrastrukturanlæg på linje med motorveje. Det bør kommunerne ikke sidde og fedte med, fordi man måske skal tilgodese snævre lokale interesser eller er presset til at opfylde energimål.

Uanset behovet for vedvarende energi skal forhold som biodiversitet, natur, landskab og overholdelse af internationale aftaler medtænkes, og uanset om der er tale om flagermus eller tajgagæs. Snart skal der tages stilling til 8 møller i Vinge. Det bliver ikke let!

Flemming Gundersen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Viborg kommune

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

72 + = 76