5 | Liz Dueholm

Liz Dueholm, 76 år, oprindeligt fra Skotland. Liz er tidligere seminarielærer og pædagog – nu pensionist og aktiv borger.