Hvad blev der af forskelligheden? – Aksel Rosager

I Enhedslisten er vi skeptiske overfor de foreslåede sammenlægninger af skoledistrikter. De negative konsekvenser er ikke ordentligt belyst. Et eksempel er, at Børn og unge i Viborg har sloganet ”Forskellige i fællesskab”, men ikke et eneste sted i forslaget til ny skolestruktur beskrives risikoen for, at forskelligheden går tabt.

Besøg på Forskningscenter Foulum m. Victoria Velasquez (MF)

For at imødegå klimakrisens værste ødelæggelser og den fortsatte ødelæggelse af vores vandmiljø, så er landbruget i disse år nødt til at gennemgå væsentlige forandringer i en bæredygtig retning. Derfor havde vi d. 21. april inviteret vores forskningsordfører i folketinget, Victoria Velasquez, med til Forskningscenter Foulum for at høre om den nyeste landbrugsforskning.

Signalpostens sørgelige endeligt – fire brædder | Flemming

Signalpost- signaltårn- kommandopost: Kært barn har mange navne, men åbenbart kun få venner.

Signalpostens endeligt er en skandale. Det viser med al tydelighed, at hverken Viborg kommune eller DSB passer på sin kulturarv, når sådan noget kan ske. Folkebladet har d. 14. februar udmærket redegjort for forløbet, så det vil jeg ikke gøre i detaljer her. Men påpege følgende:

1. maj i Viborg

1.MAJ 2022 OPTOG GENNEM BYEN (Start v/Gl. vagt Li Sct. Hansgade. Kl.13)

PROGRAM
Kl.13.00 Optog gennem byen, med musik – Start v/Gl. Vagt Li Sct. Hans Gade
Kl.13.30 Ank. Til festpladsen v/Brænderigaarden & Søndersø
Kl.13.45 Velkomst v/FH Lokalformand Hanne Andersen
Kl.13.50 Maria Temponeras – Enhedslisten
Kl.14.10 Mads Panny – S Socialdemokraterne
Kl.14.20 Jeanette Winther – Formand DLF – Viborg lærekreds
Kl.14.30 Peter Vildmand Spiller op.

NEDRIVNING AF BEVARINGSVÆRDIGT HUS I TAPDRUP ER DEL AF EN ÆRGERLIG TENDENS.

Huset på Stationsvej 1 i Tapdrup er fra 1877, men har gennem årene ikke fået den kærlige hånd eller restaurering det fortjener. Det fremstår slidt, og der er udtalt skimmelvækst i huset. Huset er bevaringsværdigt efter en statslig klassificering, med værdien 4, dvs. middelværdi

En ny ejer ønsker at rive det ned og bygge rækkehuse, fordi vurderingen er, at det ikke er økonomisk rentabelt at restaurere boligen. De fire øvrige politikerne i Teknisk udvalg er enige. Men i Enhedslisten er vi imod, og derfor trækker vores byrådsmedlem Aksel Johansen sagen i byrådssalen.

Flygtninge i arbejde – det er integration. | Zahra Mohamud Ali

Derfor er der brug for, at kommunen for alvor gør en indsats for at få nydanskere i arbejde. Heldigvis er kommunen udvalgt som en slags frikommune de næste år på ældreområdet, så der er i finansloven  afsat penge til en indsats. Det kan være ansættelse af mere pædagogfagligt personale på plejehjem. Samtidig kan kommunen frit afprøve nye muligheder, hvor personalet ikke skal måles eller måle alt muligt, som ikke er rigtigt omsorgsarbejde.

Vækst eller grøn omstilling? Vi kender svaret. | Frederik Berg Overgaard

For os virker det som om, at for Borgmesteren og det meste af byrådet er klima underordnet – så længe Viborg kan få mere vækst og erhvervsvenlighed. I konstitueringsaftaler og budgetforlig er vækst, tilflytning og leflen for erhvervslivet nærmest mejslet i sten – Vi vil udskifte disse med klima, miljø og leflen for naturen. Men nu og her ser det sort ud for det grønne i Viborg Kommune.