Planløs ”erhvervsvenlighed”- alle undtagen Enhedslisten.

Chefredaktør Norup diskuterer i Folkebladets leder d. 22.11 med sig selv, hvorfor en del plansager bliver vedtaget af Viborg kommunes byråd på trods af kommuneplaner, borgerprotester og andet, – og tak for det. Det drejer sig om tre gange boligbyggeri mellem Hald Ege og Viborg, om det nu opgivne biogasanlæg i Vammen, om vindmølleprojekter udenfor udpegede vindmølleområder, og endelig Navnløs. Han kunne også have inddraget Motocrossbanen ved Bjerring hede, som vist nu er opgivet.