Ja til vindmøller ved Tolstrup

Byrådets store flertal (28 mod 3) har netop sagt ja til at opstille 3 vindmøller ved Tolstrup. Det er lykkedes, fordi den politiske debat om klima- og energisituationen er en helt anden nu end foråret 2014, hvor Enhedslisten for første gang skulle tage stilling til mølleprojekter, i hhv. Romlund og Batum. Vi var for, men de to projekter blev desværre nedstemt af især de borgerlige, ligesom det senere projekt i Låstrup.  Det skete især, fordi en modstandsbevægelse mod vindmøller med ret underlødige argumenter var med til, at møllerne blev verfet af bordet…

Planløs ”erhvervsvenlighed”- alle undtagen Enhedslisten.

Chefredaktør Norup diskuterer i Folkebladets leder d. 22.11 med sig selv, hvorfor en del plansager bliver vedtaget af Viborg kommunes byråd på trods af kommuneplaner, borgerprotester og andet, – og tak for det. Det drejer sig om tre gange boligbyggeri mellem Hald Ege og Viborg, om det nu opgivne biogasanlæg i Vammen, om vindmølleprojekter udenfor udpegede vindmølleområder, og endelig Navnløs. Han kunne også have inddraget Motocrossbanen ved Bjerring hede, som vist nu er opgivet.

BUDGET 2020 – hvorfor blev det et ja fra Enhedslisten

Enhedslisten har i år valgt at deltage i budgetforliget for 2020. Som altid må vi opveje plusser og minusser, og i modsætning til for et år siden vurderer vi, at der som helhed er bevilget flere penge på områder, som vi gerne ser opprioriteret. Vi vælger her ikke at bringe en masse tal, for hele budgettet og forligsteksten kan findes på kommunens hjemmeside.