Ude i kulden – ind i varmen?

Viborg byråd har som ejer af Energi Viborg Kraftvarme netop vedtaget en hensigtserklæring om at etablere et nyt varmeselskab med både produktion og distribution. Hermed bliver der ryddet op ved at etablere et nyt selskab, sammen med Viborg Fjernvarme og andre, og samtidig får vi angiveligt en større forbrugerindflydelse.

BUDGET 2020 – hvorfor blev det et ja fra Enhedslisten

Enhedslisten har i år valgt at deltage i budgetforliget for 2020. Som altid må vi opveje plusser og minusser, og i modsætning til for et år siden vurderer vi, at der som helhed er bevilget flere penge på områder, som vi gerne ser opprioriteret. Vi vælger her ikke at bringe en masse tal, for hele budgettet og forligsteksten kan findes på kommunens hjemmeside.