Besøg på Forskningscenter Foulum m. Victoria Velasquez (MF)

For at imødegå klimakrisens værste ødelæggelser og den fortsatte ødelæggelse af vores vandmiljø, så er landbruget i disse år nødt til at gennemgå væsentlige forandringer i en bæredygtig retning. Derfor havde vi d. 21. april inviteret vores forskningsordfører i folketinget, Victoria Velasquez, med til Forskningscenter Foulum for at høre om den nyeste landbrugsforskning.

Signalpostens sørgelige endeligt – fire brædder | Flemming

Signalpost- signaltårn- kommandopost: Kært barn har mange navne, men åbenbart kun få venner.

Signalpostens endeligt er en skandale. Det viser med al tydelighed, at hverken Viborg kommune eller DSB passer på sin kulturarv, når sådan noget kan ske. Folkebladet har d. 14. februar udmærket redegjort for forløbet, så det vil jeg ikke gøre i detaljer her. Men påpege følgende:

NEDRIVNING AF BEVARINGSVÆRDIGT HUS I TAPDRUP ER DEL AF EN ÆRGERLIG TENDENS.

Huset på Stationsvej 1 i Tapdrup er fra 1877, men har gennem årene ikke fået den kærlige hånd eller restaurering det fortjener. Det fremstår slidt, og der er udtalt skimmelvækst i huset. Huset er bevaringsværdigt efter en statslig klassificering, med værdien 4, dvs. middelværdi

En ny ejer ønsker at rive det ned og bygge rækkehuse, fordi vurderingen er, at det ikke er økonomisk rentabelt at restaurere boligen. De fire øvrige politikerne i Teknisk udvalg er enige. Men i Enhedslisten er vi imod, og derfor trækker vores byrådsmedlem Aksel Johansen sagen i byrådssalen.

Flygtninge i arbejde – det er integration. | Zahra Mohamud Ali

Derfor er der brug for, at kommunen for alvor gør en indsats for at få nydanskere i arbejde. Heldigvis er kommunen udvalgt som en slags frikommune de næste år på ældreområdet, så der er i finansloven  afsat penge til en indsats. Det kan være ansættelse af mere pædagogfagligt personale på plejehjem. Samtidig kan kommunen frit afprøve nye muligheder, hvor personalet ikke skal måles eller måle alt muligt, som ikke er rigtigt omsorgsarbejde.

Vækst eller grøn omstilling? Vi kender svaret. | Frederik Berg Overgaard

For os virker det som om, at for Borgmesteren og det meste af byrådet er klima underordnet – så længe Viborg kan få mere vækst og erhvervsvenlighed. I konstitueringsaftaler og budgetforlig er vækst, tilflytning og leflen for erhvervslivet nærmest mejslet i sten – Vi vil udskifte disse med klima, miljø og leflen for naturen. Men nu og her ser det sort ud for det grønne i Viborg Kommune.

En stemme på V, C og DF koster dig 15.000 kr!

Byrådets borgerlige partier er godt i gang med elendigt købmandskab, når de insisterer på, at den grønne omstilling i Viborg skal finansieres på den absolut dyreste måde for viborgenserne: Ved at privatisere elnettet og Energi Viborg Strøm. Det er dyrt, fordi en privatisering betyder, at investorerne skal tjene en profit på viborgensernes elregning.

2022 BUDGET, 2. behandling – Flemming Gundersen

Som jeg forstår det, kan man ikke stemme nej til budgettet ved 2. behandling, kun stemme ja eller nej til ændringsforslag. Det er formalia. Jeg er derfor nødt til at stille ændringsforslag. Disse er to punkter fra det såkaldte reduktionskatalog, punkt 1 og punkt 7, som jeg allerede på budgetseminaret sagde nej til: nemlig en besparelse på rådhusets administration og et skøn over Korona besparelser. Det er bla. forårsaget af HovedMEDs årelange kritik af disse forslag, en kritik jeg er enig i.