Viborg kommunes budget 2021: Nej til skattesænkning – derfor et nej til budgettet.

Enhedslisten valgte i år at stå uden for budgetforliget, som d. 7. okt. blev vedtaget af de øvrige partier i byrådet.

Hvorfor det? Viborg kommune har aldrig haft så mange midler til rådighed som i år, og derfor er der næsten ingen nedskæringer på tapetet, primært pga. en del millioner fra den netop vedtagne udligningsreform.

Vores nej skyldes først og fremmest at det borgerlige flertal: V, K og DF insisterede på, at skatten skulle sættes ned. S og SF strittede imod, men da de er bundet op på støtte til borgmesteren, er det jo konstitueringens pris.  El havde hellere set kommunen polstre sig til de kommende år.

 

Selve budgettet: de fleste driftsudgifter er båndlagt til almindelig drift, og så slås partierne om smulerne aftalt mellem staten og KL. Men da smulerne i år er større end normalt, er der da en del gode momenter i budgetforslaget:

Flere millioner til Ældre- og Sundhedsområdet.

Skoler og dagtilbud får flere midler til drift og anlæg af bl.a. tre nye skoler, samt børnehuse.

På kulturområdet bevilges en del til idrætten, især mht. haller generelt og nye faciliteter i Houlkær. EL er dog ikke enig i, at Idrætsrådets halanalyser skal opfyldes i et så stort omfang. Vi er heller ikke tilhænger af at bevilge næsten 3 mio. til en motocrossbane ved et stilleområde ved Bjerre hede.

Yderst positivt på kulturområdet er, at Paletten som regionalt spillested får nyt lyd- og lysanlæg. Og vi er især glade for, at Enhedslistens forslag om ½ mio. til Bruunshåb Papfabrik er imødekommet, så det arbejdende museums økonomi kan genoprettes.

Miljø og klima fylder ikke særlig meget i det samlede budget, men positivt er, at offentlig transport tilgodeses med togstop i Sparkær, en bedre cykelparkering ved stationen, og endelig dækkes busdriftens koronatab. Samtidig skal kommunens biler efterhånden udskiftes til el.

En tidsel i budgettet er den sædvanlige nedskæring på ½ % på administration. Vi er generelt imod den slags selvpålagte plager, fordi det ender næsten altid med, at kvaliteten af arbejdet bliver ringere, og de ansatte skal løbe stærkere.

Samlet set er budgetforslaget fornuftigt. Og det ville EL have stemt for, hvis det ikke var for en afgørende ting: nedsættelse af skatten med 0,2 %, og væsentlig mindre end de borgerliges ønsker.

Om skattenedsættelser: Der er to standardpåstande vedr. en lavere skat.

  1. nogle mener, at det psykologisk måske kan tiltrække flere borgere til kommunen. Men skatteprocenten afgør ikke bosætningsmønsteret. Det handler snarere om gode faciliteter for børnefamilier, byggegrunde, uddannelsesmuligheder, transport og dejlig natur.
  2. et så lille provenutab gør næsten ingen skade på det samlede budget. Ikke umiddelbart, men i de kommende år vil beløbet vokse og efter fem år, når statstilskuddet hører op, stige til op mod 40 mio. pr. år. Samtidig vil kommunen ikke kunne sætte skatten op igen, uden at hele tilskuddet bortfalder, og kommuner kan blive straffet for en skattehævning.

Hvilke andre farer lurer forude:

  1. Koronakrisen er helt uforudsigelig mht. længde og omfang og dermed for den økonomiske udvikling og arbejdsmarkedet.
  2. Den nye reviderede befolkningsprognose, kaldet demografien, er vi skeptiske overfor. Det er svært at se, hvorfor befolkningstallet, efter en stagnation i år, igen vil vokse næsten uændret de kommende år. Og netop det tal har stor betydning for økonomien.

Hvem er økonomisk ansvarlig? 

Enhedslisten er forsigtig og ansvarlig. Vi bliver ofte beskyldt for enten at bruge penge, før de er tjent, eller at foreslå bevillinger ud i det blå. Vi bliver anklaget for, at vi tror der et pengetræ i baghaven, som vi bare kan plukke fra. Det er sådan en sædvanlig ideologisk fordom om socialister, som vi har hørt mange gange.

Virkeligheden er jo nærmest modsat, som dette eksempel viser: I budgetfasen er der et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Enten så satser man på en gunstig udvikling, eller også vil man med en statsgaranti sikre, at staten garanterer, at budgettet holder. I 2018 valgte de forenede konstituerende partier selvbudgettering i håb om at score en gevinst. Det stemte Enhedslisten imod. Det er uansvarligt, for hvis gevinsten udeblir, får kommunen en efterregning tre år efter.

I det nye budget 21 er denne konsekvens af en fejlslagen selvbudgettering netop en efterregning, som koster kommunen næsten 29 mio!

Vi vil kalde selvbudgettering for selvovervurdering, ja nærmest økonomisk uansvarligt.

Samlet kunne EL af disse grunde ikke medvirke til et budget med nedsættelse af skatten.

Som afslutning på budgetdebatten stillede Enhedslisten følgende ændringsforslag:

” at udskrivningsprocenten fastholdes uændret på 25,7 procent, og at merindtægten, 2,64 mio.  kr., anvendes til at oprette en miljøfond, hvor enhver borger i kommunen kan søge midler til miljøtiltag.”   Det blev nedstemt.

Flemming Gundersen, byrådsmedlem i Viborg for Enhedslisten

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

32 − = 28