Planløs ”erhvervsvenlighed”- alle undtagen Enhedslisten.

Chefredaktør Norup diskuterer i Folkebladets leder d. 22.11 med sig selv, hvorfor en del plansager bliver vedtaget af Viborg kommunes byråd på trods af kommuneplaner, borgerprotester og andet, – og tak for det. Det drejer sig om tre gange boligbyggeri mellem Hald Ege og Viborg, om det nu opgivne biogasanlæg i Vammen, om vindmølleprojekter udenfor udpegede vindmølleområder, og endelig Navnløs. Han kunne også have inddraget Motocrossbanen ved Bjerring hede, som vist nu er opgivet.

Fælles for disse sager er som hovedregel: – projektet strider imod kommuneplanen og kræver derfor et kommuneplantillæg, – der skal dispenseres fra forskellige bestemmelser i frednings- og miljølove, – og ikke mindst, projektet er initieret af en privat grundejer hhv. byggeentreprenør, der øjner en betydelig gevinst.

Som regel blåstempler 30 ud af 31 medlemmer i Viborg kommune sådanne projekter. Altså det konstituerende flertals hang til at bringe Viborg langt op på listen over ”erhvervsvenlighed”. Jeg ser her bort fra enkelte indvendinger fra f. eks. enkeltmedlemmer af S og SF, som dog som regel retter ind ved den endelige afstemning.

Vindmøller er et særskilt, ja nærmest modsat problem. Efter at det borgerlige flertal for kun få år siden havde saboteret flere gennemarbejdede mølleprojekter indenfor kommuneplanens rammer, så det daværende Klima- og miljøudvalg kun en udvej for overhovedet at kunne diskutere vindmølleopsætning: enkeltsagsbehandling af individuelle projekter. Det gik Enhedslisten med til for at fremme vindmøllesagen. Det er derfor, vi i dag har ansøgninger om møller ved hhv. Vinge og Tolstrup. Om de bliver vedtaget, må en afvejning af fordele og ulemper afgøre, også for Enhedslistens vedkommende.

Det er rigtigt, at Amterne havde en positiv rolle i den fysiske planlægning. Netop det var en af grundene til at de borgerlige i 2007 afskaffede amterne. Så deres projekt med næsten at demontere Planloven er lykkedes, og hermed er netop planlægning og miljø prisgivet – desværre!

Det er lykkedes Norup at opridse problemstillingen uden at nævne, at kun et parti konsekvent har været imod den form for planlægning de seneste år: Enhedslisten. Det har jeg så rådet bod på nu.

Desværre er vores og borgeres protester mod de forenede byrådspartiers fremfærd ikke nok, til at forhindre de velovervejede ødelæggelser af miljø og natur i form af åer, søbredder, ja ligefrem økologiske forbindelseslinjer, eller det historiske miljø i Viborg by. Her er rigtignok Navnløs et eksempel til skræk og advarsel.

 

Flemming Gundersen

Byrådsmedlem for Enhedslisten i Viborg kommune.

                                                                                                            

(2019-11-25 planlæserbrev v3)

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

4 + 4 =