BUDGET 2020 – hvorfor blev det et ja fra Enhedslisten

2019-11-20 budgetkommentar

 

Enhedslisten har i år valgt at deltage i budgetforliget for 2020. Som altid må vi opveje plusser og minusser, og i modsætning til for et år siden vurderer vi, at der som helhed er bevilget flere penge på områder, som vi gerne ser opprioriteret. Vi vælger her ikke at bringe en masse tal, for hele budgettet og forligsteksten kan findes på kommunens hjemmeside.

Nedenfor oplister vi kort nogle af de områder, der får ekstra midler det/de kommende år. Nogle får måske også tilført flere midler via finansloven for 2020, men det ved vi ikke endnu:

 

BØRN & UNGE: Tiltag på ordblinde- og autismeområdet, samt Skoleområdet. En pulje til daginstitutionsområdet, hvor B&U skal drøfte struktur og en ny tildelingsmodel. Nybyg og renoveringer af daginstitutioner. Gratis psykologhjælp til unge har været en succes, og skal udbygges de kommende år. Flere penge til uddannelse af SOSU-assistenter.

KULTUR mv. Kulturprinsen, Viborgs nationale udviklingscenter for børnekultur, får tilført mange statsmidler, men en forudsætning er at Viborg selv investerer 1,5 mio fra 2020 til 2022. Svømmehallen ved banegården renoveres for godt 10 mio over to år.

 

MILJØ og KLIMA: Efter mange års tøven og modstand begynder Viborg endelig at opprioritere miljø- og klimainvesteringer: En pulje til grøn omstilling på 1 mio hvert år i 2021-2023. Det sammenholdt med andre tiltag, nye som gamle, betyder en samlet investering på 30 mio over tre år. Energirenoveringer/investeringer af kommunens bygninger, klubhuse m.m. Kommunens bilpark skal fornys, og det skal derfor undersøges hvilke miljøvenlige løsninger der skal bruges: hybrid, plug-in hybrid, elbiler, dieselhybrid. Endelig skal laves et estimat over prisen på at opsætte ladestandere.Pulje til grundvandsbeskyttelse på 5 mio i 2023, hvor problemerne er massive.

TRAFIK: Renovering af de nedslidte Fischers Plads og Preislers Plads, på grund af fortidens synder, samt forundersøgelse af et togstop i Sparkær. EL har fået afsat et tiltrængt rammebeløb på 0,5 mio til transport for socialt udsatte borgere i botilbud og bostøtten, et længe næret ønske fra Handikaporganisationer.

Det er ikke lykkedes os at afværge følgende dårlige tiltag:

Det bestemmende flertal i kommunen opererer stadig med årlige driftsbesparelser på serviceudgifterne, nemlig 0,5 pct i 2021, 1 pct. i 2022 og 1,5 i 2023. Samtidig holder man liv i Karup lufthavn med årlige driftstilskud. Men alt i alt vurderede vi, at der er nok gode tiltag til, at vi kunne stemme for budgettet 4. november.

 

Tak til Robert Demeny for hans indsats som vikar i byrådet for Flemming netop i efterårets budgetfasen.