Flemming Gundersen

Offentlig adgang til skov

2018-03-21  læserbrev klageafgørelser

Alle gode gange tre! Så fik det borgerlige flertal i Viborg byråd den tredje kæberasler på kort tid. Klima- og miljøudvalgets tre Venstrefolk og den Konservative ville ikke tillade offentlig adgang til en privat skov ved Rødding, og fulgte dermed ejerens ønske. Den to år gamle afgørelse har Miljøklagenævnet nu omstødt og støtter dermed både Enhedslistens og Socialdemokraternes linje i udvalget. Takket være klager fra Naturfredningsforeningen og Friluftsrådet vinder offentlig adgang over private ejendomsinteresser.

Disse afgørelser til fordel for ”lov og orden”, og mod ” privat tagen sig selv til rette” bør da give anledning til om- og eftertanke i de ledende politiske lag, ikke mindst de borgerlige.

Vi har allerede tirsdag set chefredaktør Norup lufte sin undren over Viborg kommunes ageren på netop plan- og miljøområdet. Det borgerlige flertal i byråd og udvalg giver mange politisk bestemte dispensationer fra planer og miljøbeskyttelse, så kan naboer og andre overhovedet stole på planerne?

Et andet eksempel er ødelæggelsen af Navnløs, hvor der stik imod sagkundskab og indsigelser blev dispenseret til nedrivning. Nu er man på næste Teknisk Udvalgsmøde i gang med endnu en dispensationsansøgning om de gamle stensætninger i netop Navnløs.

Et tredje eksempel er lobbyvirksomheden for at anlægge en motocrossbane på Bjerring Hede, stik imod kommuneplanens retningslinjer.

Også de to andre klageafgørelser til miljøets fordel, hhv. voldanlægget Nørremøllevej Nord, og kystsikringsmolen Nørremøllevej tegner et mønster af private lodsejeres lovovertrædelser og dispensationer overfor almene interesser. Heldigvis er der da grænser for de borgerliges beskyttelse af den private ejendomsret.

Hvor meget vil den betyde, når det næste slag, der snart skal slås, er vedtagelsen af et nyt regulativ for søerne? Vi får se!

 

Flemming Gundersen, byrådsmedlem for Enhedslisten, tidligere medlem af Klima- og miljøudvalget.

 

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.