Flemming Gundersen

Klageafgørelse – Kystsikringsmolen skal fjernes.

2018-02-23 Kystsikringsmolen- klage NMV90

Der er gang i klageafgørelser på miljø- og planområdet i forhold til Viborg kommunes dispensationspolitik ved Søerne, og den seneste er endnu en begmand til kommunen.

Senest er Danmarks Naturfredningsforenings (DN) klage over kystsikringsanlægget på Nørremøllevej 90 afgjort til DN’s fordel, –  og igen helt på linje med Enhedslistens holdning i sagen.

Vi vil her redegøre for, hvordan og af hvem det blev besluttet at dispensere for Naturbeskyttelsesloven. Vi er enige i DN’s tolkning af Klagenævnets afgørelse, og henviser i øvrigt til Enhedslistens kronik i Folkebladet 2. nov. 2016 om tre søsager.

Ejeren af Nørremøllevej 90 fik i vinteren 2015-16, i forbindelse med nedrivning af et hus med henblik på opførelse af ny bolig, tilladelse til at flytte jord. Men herefter anlægges, ulovligt, en ny bastant søbrink bestående af store sten og øverst en fliseterrasse i op til fire meters bredde langs hele søbrinken på i alt 100 m2.

Efter en borgerhenvendelse foretog forvaltningen en besigtigelse. Det blev en sag i Klima- og miljøudvalget (KMU), som efterfølgende lovliggjorde, hvad vi kalder kystsikringsmolen. Enhedslisten stemte imod begge forhold, mens de to socialdemokrater stemte for kystsikringen, men imod fliseterrassen.

Samtidig proklamerede Jens Rohde i avisen, at han ville bringe den i byrådet med henblik på en principiel diskussion om problemerne med de mange anlæg ved søerne. Det gjorde han så bare ikke! Senere søgte DN at forhandle med ejeren om at moderere anlægget, mod at DN ikke klagede. Det lykkedes ikke, og derfor har vi nu endelig en klageafgørelse et år efter.

Klagenævnets afgørelse indebærer, at både stenmolen og fliseterrassen skal fjernes.

Sagen viser igen tydeligt, at hverken byråd eller forvaltning overholder egne vedtagne regler om, hvordan sager vedr. sønære anlæg skal behandles. Det blev ellers præciseret i 2003. I stedet vender man det blinde øje til, og når en tvivlsom aktivitet tilfældigvis opdages eller anmeldes, dispenserer man og lovliggør i et væk.

Samtidig er der ofte en lemfældig sagsbehandling: mangelfuldt ansøgningsmateriale og mangelfuld rådgivning. Naboernes anlæg inddrages ikke, lovligheden undersøges ikke, ikke engang, når de har åbenlys betydning for sagen. Netop det gjorde ejeren her opmærksom på, idet han disponerede sit anlæg, så det ligner de to naboers. Det kunne man kalde indirekte præcedensvirkning, som er i fuld kraft ved søerne. Klagenævnet kritiserer skarpt præcedensvirkning, da den også har betydning for tilsvarende sager i hele landet.

Et andet forhold i disse sager kan også være, at en indstilling, dvs. et forslag til udvalgsbeslutning, ikke er helt i overensstemmelse med forvaltningens sagsfremstilling eller ligefrem i modstrid med den. Her bøjer de bestemmende forvaltningslag sig på forhånd efter de politiske vinde (læs = det borgerlige flertal i udvalg og byråd) i stedet for at lade politikerne selv tage ansvaret/skraldet.

Et tredje forhold er, at der stort set ikke besigtiges, ikke engang på anmodning, hvilket man jo netop bør gøre i denne type sager. Netop her kunne man opruste i kommunen, hvis der var politisk vilje til det.

Tilbage står, at det er tilfredsstillende for Enhedslisten at få ret, når man har ret. Men det ville være meget bedre, hvis Viborg kommune politisk prioriterede en ordentlig sagsbehandling ud fra lovgivning og vedtagne retningslinjer uden dispensationer, hvis man var yderst varsom med at godkende nye søanlæg i fremtiden, hvis man tjekkede de åbenlyst ulovlige anlæg og i øvrigt overvejede at politianmelde lovovertrædere.

Hvorfor? For at bevare den rest af natur og grønt miljø, som vi alle bør have glæde af midt i Viborg by. Ellers ender det med en lang stenmole rundt om Nørresø kun til glæde for bredejerne.

Vi har fået et nyt Klima – og miljøudvalg. Vil det lægge en ny linje overfor de mange ejere ved søbredden? For det kunne man da håbe. Men den ny formand Stine Damborgs bemærkning til Folkebladet, at hun ser denne sag som et enkeltstående tilfælde, giver ikke meget håb om forbedring.

Flemming Gundersen, medlem af byrådet for Enhedslisten,

Forhenværende med af Klima- og miljøudvalget 2014-2017.

 

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

32 − = 28