Flygtninge i arbejde – det er integration. | Zahra Mohamud Ali

Nu og de kommende år bliver der stor mangel på arbejdskraft i den sociale sektor: plejere, sygeplejersker, pædagoger og mange andre. Det gælder i hele Danmark, og det gælder i Viborg kommune.

Samtidig er der kommet en stor gruppe af flygtninge og indvandrere her til Danmark. De vil gerne i arbejde, men møder ofte forhindringer, f. eks sprogmangler eller uddannelse, eller dårlig økonomi. Det kan overvindes, men kræver indsats og støtte.

Jeg selv har som somalier opgivet at bruge min uddannelse som journalist. I stedet har jeg netop uddannet mig som SOSU-hjælper, og arbejder nu i Sønderly hjemmeplejedistrikt, Viborg,  og er meget glad for det.

Derfor er der brug for, at kommunen for alvor gør en indsats for at få nydanskere i arbejde. Heldigvis er kommunen udvalgt som en slags frikommune de næste år på ældreområdet, så der er i finansloven  afsat penge til en indsats. Det kan være ansættelse af mere pædagogfagligt personale på plejehjem. Samtidig kan kommunen frit afprøve nye muligheder, hvor personalet ikke skal måles eller måle alt muligt, som ikke er rigtigt omsorgsarbejde.

Kommunen kan også se bort fra eksisterende arbejdsmarkedslove:

For eksempel er der store muligheder for at både at videreuddanne SOSU-hjælpere til assistenter med løn, og samtidig ansætte uuddannede i uddannelsesstillinger som hjælpere. Arbejdsløse, der gerne vil uddanne sig på området kan få 110% dagpenge under uddannelsen.

Så derfor bør Viborg kommune i de kommende år sætte ind både med sprog, uddannelse, økonomi og vejledning for at få uddannet nye kræfter i omsorgssektoren. Det har vi brug for nu og i mange år fremover.

Det vil jeg arbejde for i Viborg byråd, hvis jeg bliver valgt for Enhedslisten.

Zahra Mohamud Ali, kandidat for Enhedslisten til byrådet.

 

 

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 + 4 =