Valgkampen kører på fuldt blus

September har budt på adskillige debatmøder, hvor Enhedslisten har deltaget:

Cyklistforbundet 19. september

Flemming var i ilden mod 6 partier på Cyklistforbundets møde på Søndermølle, i forbindelse med deres generalforsamling. Ingen presse til stede.

Generelt er der en ret stor enighed om at fremme cyklismen. Det er mere, hvordan man skal gøre, der skiller. Men at bygge cykelstier og vedligeholde er alle enige om.

Et aspekt kom op, – nemlig kørselsfradraget, som entydigt favoriserer bilister. Derfor skal der arbejdes landspolitisk på at få det ændret, så cyklister vil cykle mere til arbejde.

Også samspillet med den kollektive trafik var et emne, hvor EL fremførte at der bør arbejdes at få opgraderet jernbanen mellem Langå og Skive med genåbning/nyetablering af flere stationer.

 

FOA – 26. september.

Robert Demeny deltog mod 6 andre i FOA’s velbesøgte paneldebat.

Efter en stille indledning, snakkede Robert med FOA-medlemmer i pausen. De rejste så efterfølgende problemerne med det mangelfulde samarbejde omkring kommunens løn – og arbejdsforhold. De kunne ikke komme igennem i MED-systemet.

Robert anførte så i kraftige vendinger, at Viborg kommunens personalepolitik over for netop social – sundhedsassistenter og -hjælpere var under al kritik. Man fik ikke forhandlet løn, og der var ikke-forbrugte lønmidler gennem adskillige år. Samtidig er de fleste ansat på deltid.

Det kom bag på de øvrige i panelet, som tilsyneladende ikke kendte til forholdene på det kommunale arbejdsmarked, og slet ikke i Viborg kommune. Der blev så uddelt spredte løfter i panelet. Robert støttede FOA-medlemmerne, og det udløste aftenens eneste politikerbifald fra salen, hvilket man ikke kan se af Folkebladets reportage.

En anden ting, som Enhedslisten måtte gøre opmærksom var, at vi stemte for skoleforliget, efter at det var blevet udmøntet og forbedret i udvalgsarbejdet. Under forhandlingerne havde EL undret sig over, at FOA slet ikke var nævnt i forligspapirerne. Men vi fik aldrig et ordentlig svar på hvorfor, andet end at der vist ikke var nogle medlemmer på skolerne.

Se i øvrigt Roberts indlæg i Folkebladet 2. oktober om netop dette emne.

 

Naturfredningsforeningen d. 27. september:

Flemming deltog i et 8-mands panel i Teatret.

Jens Frydendals styring betød, at det var svært at få lov at sige noget i mere end et halvt minut ad gangen.
Alligevel lykkedes det os  at præge debatten med nogle af disse indlæg:

Viborgs klimastrategi er nu helt forældet. Vi skal have en strategisk energi- og forsyningsplan.  

Skraldebiler bør ikke køre på diesel, men på gas eller el.

EL går ikke ind for biogasanlæg baseret på gylle og energiafgrøder.   Vindmølleopstilling er desværre gået i stå, bl. a. på grund af modstand og usaglige argumenter fra modstandsbevægelsen mod store møller.           Flemming fremhævede vores modstand mod motorveje og slog til lyd for 2/1 veje.
Motocrossbanen ved Bjerring Hede blev bragt på banen af salen. Flemming fremførte, at vi som de eneste sagde nej i Byrådet.
Flemming kritiserede, at Viborg kommune igen er begyndt at sprøjte med gift.    Endelig at det er Enhedslistens holdning, at landbruget må opgive at dyrke de oversvømmede ådale.

 

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

− 6 = 2