LO – nytårskur 9. januar 2017

2017-01-09 LO nytsårskur tale v3
 
Tak for indbydelsen!
Vi står nu med den værste regering, jeg kan mindes nogensinde. Desværre kan den nye VLAK-konstellation give Lars Løkke en vis stabilitet, men jeg håber da, at den falder fra hinanden inden længe. Men jeg forstår pessimismen, både fra Jakob Sølvhøj og Søren Gytz.
Men der er da også positive ting at fremhæve for 2016:
I april fik demonstrationer og blokade gulerodsfirmaet Danroots til at indgå overenskomst. Solidaritet varmer selv på kolde morgener i Tange- sammen med kaffen. Så overenskomster, som vi nu har haft i 125 år, er kommet for at blive.
Det lykkedes også, at få Velfærdsalliancen, sammen med en del af de tilstedeværende, til at arrangere en vellykket demonstration 12. maj mod regeringens nedskæringspolitik. Det var sammen med andre demonstrationer i en landsdækkende aktion over hele landet.
Jeg er helt sikker på, at det betød, at Lars Løkke valgte at fjerne omprioriteringsbidraget. Selv om det er blevet erstattet af en noget mindre straf overfor kommunerne, synes jeg alligevel det var en sejr. Vi gentog demonstrationen i september foran Rådhuset for at vise, at modstanden er intakt.
 
 
Så vil jeg lige sige lidt om det gode liv – nemlig en 30 timers uge.
Enhedslisten er netop kommet med politisk bud på, hvordan vi over nogle år kan indføre en 30 timers arbejdsuge. Det gør vi, fordi vi synes, at for mange mennesker arbejder for meget, at for mange bliver stressede og alt for mange bliver nedslidt. Samtidig kan op mod 200.000 raske personer ikke finde et arbejde, og så indføres der i stigende omfang robotter, som vi netop har hørt om.
Det vil vi gerne drøfte med Fagbevægelsen og de to andre politiske partier her.
Men det er ikke gratis, og det kræver politisk vilje og ikke mindst omfordeling.
Hvordan kan det lade sig gøre? Ja – Jeg vil ikke her gå mere i detaljer med udspillet. Men forslaget findes i en folder, som ligger rundt omkring her – og hvis man går ind på ELs centrale hjemmeside, findes her hele udspillet, med forudsætninger, beregninger mm. i en 40 siders udgave.
De første reaktioner på udspillet var ros til initiativet, men også kritik af nogle af forudsætningerne og beregningerne Det ville da også være mærkeligt, hvis der ikke var det.
Men det er et debatoplæg, som jeg håber, at I også her vil kigge på.
Jeg vil slutte af med, at et spændende kommunalvalg venter om 10 måneder. Det bliver helt uforudsigeligt, for hvor mange borgmesterkandidater mon vi får?: 3- 4 – eller måske 7? Jeg holder mig indtil videre beskedent i baggrunden!
Vi får se!
*************************************
Så vil jeg lige til sidst kommentere noget af det, der lige er blevet sagt af S, ved Per Møller Jensen og SFs Søren Gytz.
Vi har lagt mærke til en mere positiv holdning til Enhedslisten efter budgetforliget. Vi gik, – ikke uden en vis tøven, – med i forliget, først og fremmest for at sikre, at Folkeskolen reelt fik nogle millioner at gøre godt med, og for at forhindre at Ks sparekatalog skulle blive udgangspunktet i et forlig. Vi er derfor også med i forhandlingerne om folkeskolen i Viborg.
Nu hører vi også, at PMJ lufter muligheder for et valgteknisk samarbejde mellem S, SF og EL. Lad os kigge på det.
En sidste ting: hvad angår problemet med kædeansvar og udbudspolitik, vil jeg da lige slå fast, at som jeg husker det, var EL det eneste parti, der stemte imod det vedtagne forslag til Udbudspolitik i byrådet i 2014, netop fordi afsnittet om kædeansvar var pillet ud.
Jeg slutter her – Godt nytår.
 
Flemming Gundersen, byrådsmedlem for Enhedslisten Viborg