Læserbrev om skolepolitik

Vi er med, men…..
Vi har med interesse læst det fælles udspil fra Jens Rohde og Stine Damborg om en ambitiøs plan for en fremtidig politik for børneinstitutioner og skoler i Viborg. For at sige det kort, så er vi i Enhedslisten ganske positive over for udspillet. Det nærmer sig vores politik. Er vi der, hvor vi kan gribe hinandens hænder og sige vi har en alliance på området?
Flere, både Radikale og Konservative, har her i avisen bakket op om udspillet. Andre partier har også udtalt sig om planen. Der er generelt en positiv holdning til udspillet, men det påpeges fra flere sider, at der ikke anvises finansiering. Netop den manglende stillingstagen til hvor pengene skal komme fra, har Enhedslisten også hæftet sig ved.
For at skaffe midlerne til et løft af børneinstitutioner, skoler med mere, skal der kæmpes på to fronter. Først og fremmest må KL´s og skiftende regeringers nedskæringspolitik stoppes. Vi tager gerne initiativ til en samlet henvendelse herom fra Viborg kommune. I den forbindelse må det nævnes, at Rohdes og Damborgs partifæller på Christiansborg er medansvarlige for den underfinansierede folkeskolereform. Oven i det, kommer der evindelige besparelser fra samme kant. Én tolkning af forslagsstillernes udspil kunne være, at de lægger an til et kommunalt oprør mod Christiansborg, men det må de selv tydeliggøre.
Dernæst kommer vi ikke uden om en mindre skatteforhøjelse i Viborg. Dette var også oppe at vende i forbindelse med det aktuelle budgetforlig. Da talen faldt på en skatteforhøjelse skete der jo det, at Damborgs partifælle, Borgmester Torsten Nielsen kravlede op i det allerhøjeste træ. Mens Borgmesteren sad deroppe, skete der ting og sager nede på jorden. På grundlag af et fælles forslag fra Socialdemokratiet og Venstre gik de ansvarlige partier i gang med at forhandle et budgetforlig, der bl.a. gav 22 millioner kroner til at fylde hullet på skole- og daginstitutionsområdet. Jens Rohde som stod og pludrede med borgmesteren oppe i træet fik dog snakket ham ned på jorden og det endte jo – som det endte – alle partier kom med i budgetforliget.
Nuvel, vi læner os op ad den antagelse, at der i det fælles udspil om en 10-punktsplan, ligger et signal om, at der i konservative kredse blæser nye vinde i forhold til finansieringen af et løft af det borgernære serviceområde. Når vi taler om borgernær service, kan man ikke blot skille børn og skoler ud. Vi har også store udfordringer på bl.a. ældre- og handicapområdet, hvor vi nu står med huller i økonomien.
Enhedslisten vil ud over en mindre skatteforhøjelse også gerne finde besparelser, der kan bidrage til at styrke indsatsen for et løft af det samlede velfærdsområde. Vi vil gerne pege på prestigeprojekter som White Water, sejladsprojektet til Hald sø, fratrædelsesordninger til kommunale topfolk og gratis nytårskur for erhvervslivet. Enhedslisten har masser af idéer til besparelser. Tøv ikke med at spørge.
Vi er med, men vi må som et ansvarligt parti italesætte, at en så omfattende plan koster penge – mange penge.
Enhedslisten i Viborg