APPLE og andre datacentre – er det ”grøn” omstilling?

Apple offentliggjorde 23. februar 2015 sammen med Viborgs borgmester de første planer om et stort datacenter i Danmark ved Foulum. En investering til 6,3 mia. kr., som borgmesteren, kommunaldirektøren og erhvervsudviklingschefen besluttede helt udenom byrådet.

Det blev lanceret som et grønt projekt, idet centeret ikke forurener, skal benytte grøn strøm og vil skabe mange nye arbejdspladser. Hvordan hænger det sammen med virkeligheden, fx Danmarks energiplanlægning, specielt vedrørende strømforbrug, overskudsvarme, arealforbrug med videre. Denne problemstilling blev kun rejst af Enhedslisten i 2015, og det er først med de seneste års planer om anlæg af flere andre datacentre, at kritikken er rejst.

Der er stort set ingen kritik af, at placering og planlægning af datacentre foregår i højeste hemmelighed, uden offentlig indsigt. Det er generelt karakteristisk, at der ikke fremsættes kritik af disse internationale firmaer, og fx kan den lokale presse i Viborg ikke få kontakt med Apple om noget som helst.

I løbet af 2015 igangsættes kommunens fysiske planlægning, som maj 2016 ender med vedtagen lokalplan, kommuneplantillæg og VVM-redegørelse. Herefter går arbejdet i gang, idet der skal bygges 4 store haller, 2 mindre, en administrationsbygning, og en ekstra transformatorstation, i alt mindst 163.000 m2.

Der er ingen klager over anlægget, udover Enhedslistens høringssvar, med 11 bemærkninger og spørgsmål til forskellige aspekter. Selve anlæggets placering og indvirkning på det lokale miljø er umiddelbart ubetydelig, også efter Enhedslistens mening. Men der er helt andre vigtige aspekter.

De vigtigste problemer, som Enhedslisten berører, er især hvilken betydning det kolossale elforbrug vil have på energiforsyning og energiplanlægning i Viborg og Danmark. Ligeledes er det et problem, at der ikke er fundet en løsning på anvendelse af den megen overskudsvarme, fx som fjernvarme til Viborg by. Der er ingen betingelser om dette overhovedet tilknyttet de vedtagne planer. Der er stort ingen debat om dette aspekt i offentligheden, andet end at teknisk forvaltning mener, der nok kommer en strategisk energiplan de kommende år. Problemet affærdigedes af daværende borgmester Torsten Nielsen med, at sagen pt. strander på afgiftsstrukturen, og det er Folketingets ansvar.

Forvaltningen bemærker vedr. Enhedslistens andre spørgsmål: mht. anvendelse af lokalt regnvand til kølevand anføres, at der ikke er regnvand nok, og det skønt der vil være 56.000 m2 befæstede arealer. Samtidig skal vandet kemisk behandles og filtreres, hvilket åbenbart også er et problem. Vi foreslår, at der etableres solceller på anlægget. Her anfører forvaltningen så, at solceller ikke er anvendbare ud fra byggetekniske forhold, samt at bygningernes orientering i forhold til solen ikke er optimal. De mange tag- og vægflader vil udgøre i alt ca. 15,5 Ha.

Ingen af Enhedslistens spørgsmål eller bemærkninger medførte ændringer i planforslagene.

Nu bygges de første haller og et nyt transformatoranlæg, og samtidig anlægges kølevandsledningen fra Viborgs vandværk Nord til Foulum. Endelig er en fordebat om en forøgelse af Apples areal med 25 ha netop gået i gang. Hvad det betyder for centrets størrelse og andre miljøforhold står ikke klart endnu, men de nærmeste naboer har da bekymringer.

I 2019 ventes første etape at være færdig, og så starter anlægget.

Men ingen af de store spørgsmål af planmæssig karakter er løst, hverken i Viborg eller andre steder. Der er gang i en eksponentiel vækst i dataforbrug og strømforbrug, fordi billioner af datafiler jo ikke er væk i skyen, men befinder sig i en voksende mængde af datahaller, som åbenbart skal ligge i Danmark. Hvor er de vindmøller, som Apple og andre virksomheder lovede skulle producere til deres strømforbrug?

Mængden af overskudsvarme er også stor, og der er uløste politiske og tekniske problemer i forhold til at finde løsninger. Det kan ikke være meningen, at vores helt unikke fjernvarmesystem skal laves grundliggende om, eller at milliardinvesteringer på dette område er temmelig usikre.

Derfor er der brug for politisk handling fra regering og Folketing. For vi kan ikke bare overlade de allervigtigste beslutninger om vores infrastruktur og klima til internationale selskaber, som boltrer sig i en ureguleret kapitalisme.

Flemming Gundersen, Byrådsmedlem i Viborg for Enhedslisten

Søren Egge Rasmussen, MF, Klima- og energiordfører for Enhedslisten

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.