Utilgængelighedsprisen 2016 går til Viborg byråd.

2016-11- 26 Utilgængelighedsprisen til byrådet v2

Prisen gives dels for de forringede adgangsforhold ved den nye perronbro/Trampen og
dels for de forringede forhold for togpassagerer på perronøen.

Der har nu hele sommeren og efteråret været en offentlig debat om adgangsforhold ved
stationen, den nye perronbro og forholdene for passager på perronøen.

Først måtte fodgængere, cyklister, og passagerer undvære en bro over sporene i fire
måneder. Nu er der en bro, men den fungerer slet ikke optimalt for handikappede, gamle,
gangbesværede, kørestolsbrugere, cykelanhængere, barnevognsbrugere med flere.
Blandt andet fordi den lille smalle elevator, der skal hjælpe disse grupper, er slidt og ofte
ude af drift, eller simpelthen bare er for lille.

Det nuværende perronbroprojekt med anlæggelse af ny vej, forlægning af perroner, og
stationens nedlæggelse blev vedtaget maj/juni 2015. Den ny vej blev begrundet i en
aflastning af Toldbodgade og Banegårdsalle, og især begrundet i at skaffe øget
tilgængelighed til sygehusudvidelsen. Men samtidig har vejen betydet en stor forringelse af
adgangen til sygehuset for en stor del af de brugere, som er afhængig af offentlig
transport.

Jeg var med til at behandle sagen i klima- og miljøudvalget og i byrådet. Her udtrykte jeg
en vis skepsis vedr. hele projektet, og var bl. a. bekymret for togpassagererne, idet jeg
spurgte ind til hvilke opholdsmuligheder, de skulle have på den nye perronø. Det vidste
ingen, – det var ikke kommunens anliggende, og der var formentlig ingen problemer. Så
mine spørgsmål til passagerernes forhold især om vinteren i regnvejr og snestorm blev
ikke taget alvorligt. Derfor stemte jeg mod vejprojektet oprindeligt, fordi det kunne medføre
en alvorlig serviceforringelse for togpassagererne.

Desværre ser det ud til, at jeg fik ret på det punkt. Men jeg forestillede mig da ikke, at den
ny perronbro og Trampe i den grad ville være er et problem for de svage trafikanter.
Folks klager bliver mødt med« Bare rolig, om to år bliver det hele løst », – “Vi kan ikke
servicere alle”. – “Når man lavet noget nyt, vil det skabe gener ». – “Det er Banedanmark,
der har anvist hvordan broen skal se ud, inklusive den såkaldte trampe, så vi kan ingenting
gøre ». Udtalt af formand for Teknisk udvalg Johannes Vesterby

Transportministeren er blevet spurgt om forholdene på Viborg station, og har netop svaret,
at det ikke er noget han vil tage sig af. Det er anlagt efter Banedanmarks retningslinjer, så
det er kommunens problem.

Meget tyder på, at der ikke har været et ordentligt samarbejde mellem kommune og
Banedanmark i et så vigtigt projekt. Hvorfor har det fungeret så dårligt, at man er havnet i
denne situation, hvor alle fralægger sig ansvaret?

Hvorfor skal passagerer på perronøen ikke have ordentlige forhold, mens de venter på
toget, når nu stationen ikke skal bruges mere?

Hvorfor har man ikke taget højde for, at elevatoren er for lille. Hvorfor har man ikke
indregnet bygning af en ny større moderne elevator.

Hvorfor er der to smalle baner til trækkende cyklister, og ikke to brede til barnevogne,
cykelanhængere. Brede baner ville kunne løse nogle af problemerne.

Hvis handicaporganisationer og Dansk cyklistforbund har været inddraget, hvorfor er de så
ikke blevet taget alvorligt?

Mener de ansvarlige for perronbro og perronø virkelig, at vi skal vente to år på en bedre
løsning, indtil den anden større banebro er færdig?

De nuværende forhold vil jage en del af passagererne væk fra den kollektive trafik og
forhindre passage over sporene for de svage trafikanter. Det er en skandale, som kan få
folk til at tage bilen, og købe ind ude i Storcentret i stedet for i midtbyen. Og hvad med
dem, der ikke har en til at hjælpe sig i det daglige?

Jeg vil nu henvende mig til byråd og forvaltning for at få belyst sagen. Jeg vil foreslå, at
man i det mindste hiver nogle midler op af kassen til en ny, større moderne elevator. Og
får den bygget i en vis hast. Det kan afhjælpe en del af problemet.

Utilgængelighedsprisen vil blive uddelt snarest.

Flemming Gundersen, medlem af byrådet for Enhedslisten.
0 visninger
Emneord: