Skoler i Overlund – Skandalen på Vinkelvej

Det store projekt på Vinkelvej- samling af to skoler på Vinkelvej – synes nu at være på vej mod forlis. I hvert fald har Økonomiudvalget netop besluttet, at sagen skal undersøges og vendes sommeren over, og måske skal der en helt anden løsning til.
Det er jeg fuldstændig enig, da Enhedslisten fra start var modstander af ideen. Miseren begyndte, da Handelsgymnasiet pludselig i oktober 2014 på endog meget favorable vilkår skulle have en grund forærende ved stationen. Modsat skulle kommunen betale 80 mio kr. for Vinkelvej med bygninger.
De forenede byrådspartier, minus Enhedslisten, synes så, at det var en fremragende ide at flytte Overlund skole og Rosenvænget til de ledige bygninger. Med en ombygning, så var alt – vupti! – på plads, nemlig Rosenvængets behov for nye bygninger efter kondemnering af de eksisterende, samt Overlund skoles behov for tiltrængt renovering af skolen. Det tillod jeg mig at tvivle på og stemte derfor imod projektet. Hvad er der så galt?
Der er ingen pædagogiske argumenter for, at de to skoler skal placeres sammen. Rosenvængets sårbare elever, hvoraf mange har handikap, trænger først og fremmest til ro og nye bygninger, der er specielt indrettet til dem. Det er Vinkelvej ikke svaret på. Ydermere vil denne ombygning betyde, at Rosenvænget i endnu længere tid end først antaget, midlertidigt skal huses i bygninger, der ikke er særligt egnede til en sådan skole. Det forsøgte Enhedslisten så at råde bod på ved at forslå en ekstrabevilling til igangsætning af nyt byggeri allerede i 2015, men forgæves.
Overlund skoles flytning til Vinkelvej er betænkelig, for så vil skolen ligge i kanten af sit skoledistrikt med længere og måske farligere skoleveje, og så er der hele spørgsmålet om idrætsfaciliteter i området. Alt i alt er den gamle beslutning ikke særlig gennemtænkt, men udtryk for et behov for at få bygningerne brugt efter Handelsgymnasiets fraflytning.
Nu kommer der så en fejlkalkulering af de reelle udgifter ved en ombygning, hvilket gør sagen endnu værre. Endelig undrer det mig at Venstre nu siger, at de hele tiden har været betænkelige ved projektet. Det har jeg da aldrig hørt dem sige!
Jeg vil ikke kloge mig i millionbeløbene. Men Enhedslisten ønsker at få et grundigt og kvalificeret bud på en ny selvstændig bygning til Rosenvænget, en eventuel ny folkeskole, samt en gennemtænkning af skolestrukturen i Viborgs østdel, hvor der udbygges massivt.
Så må det koste hvad det vil.
Flemming Gundersen, byrådsmedlem for Enhedslisten