Nej til budgetforliget i Viborg

BUDGET 2022

Det bliver et NEJ.

Vi står her med et budget, som de Forenede Forligspartier som sædvanlig er enige om er udmærket.

Det forstår jeg sådan set godt, fordi forligspartierne gør som de plejer. I den forståelsesramme er økonomien god, nærmest solid; de værste huller bliver stoppet; der effektiviseres som vanligt; der uddeles et par gaver og anlægsbudgettet bugner, så der ligefrem må udskydes en del projekter i årene fremover.

Budgettet kunne EL – under normale omstændigheder  – ligefrem overveje at stemme for, hvis de positive momenter overvejer de negative. Vi har diskuteret det indgående, og er nået frem til:

Omstændighederne er netop ikke normale. De seneste næsten 30 år har der i videnskabelige kredse været enighed om, at jorden er i gang med en overophedning, som kan få katastrofale følger. Det kræver masser af handling, for måske at kunne forhindre det værste scenarie, men der sker meget lidt. Devisen synes at være: Det går jo nok, mens vi venter på teknologiske løsninger.

Dette år- denne sommer –  har igen vist, at opvarmningen, i form af naturens og klimaets egen ustyrlige  opførsel, har accelereret  udviklingen. Især den Nordlige halvkugle plages af ny rekordvarme, brande, oversvømmelser; Permafrosten tør i Sibirien, og i og omkring Grønland forsvinder isen i hastigt tempo. De tyske floder løber over, og Gudenåen svulmer. Vejret går amok!

Det burde få alarmklokkerne internationalt til at ringe og kalde på øjeblikkelig og drastisk handling. Alarmklokkerne ringer, – men der sker  stort set intet! Ikke globalt, og slet ikke i Danmark. Her vedtager et stort set enigt Folketing 28. juni en over 100-milliardstor infrastrukturplan, der især ruller  asfalt ud over landet. Asfalt der skal befærdes af gamle,  og op mod en million nye biler, med og uden el. Det er den måde 80 % af politikere, dvs. alle de borgerlige og Socialdemokraterne, mener at transport skal foregå på. Jo mere, jo bedre!

Jublen over en motorvej i Viborg vil ingen ende tage, uanset at den både vil være en stor lokal gene, ødelægge landskab og natur og forværre klimakrisen. At nedsætte forbruget og transportmængden kan slet ikke komme på tale. En motorvejsplan, der vil umuliggøre, at Danmark vil kunne nå de vedtagne mål om CO2- begrænsning, og dermed bidrage til en global klimaløsning. Danmark mangler en plan for transportsektorens bidrag, og ikke mindst landbrugers omlægning!!

I august  kom FNs klimapanel (IPCC) med en alarmerende rapport, der fastslår det, som vi har anet, vidst eller frygtet de seneste 30 år.

Gi’r det anledning til at landets kommuner, sammen i KL, straks ændrer adfærd? Dvs.  at de næste mange års budgetter bør indrettes på klimatiltag  i bred forstand: både investeringer, besparelser, omlægninger, forbrug osv.-  og med start nu. Nej, det gør det ikke! Man fortsætter som sædvanligt, og indføjer et par grønne indslag.

Et par bemærkninger om godt og skidt i selve budgettet:

Positivt med de 60 mio. til familie- og socialområdet. Det er jo ikke et egl. løft, men et svar på de store problemer og nye behov, der er konstateret. Demografisk flyttes der rundt på midler: fra børn og unge til de gamle, – men jo ikke en styrkelse samlet af områderne.

Og særdeles positivt med store anlægsmidler til skoler mm.

Den store oprustning på affaldsområdet er jo pålagt af staten, og betales stort set af forbrugerne, men positivt.

Negativt er den vedvarende insisteren på ”reduktioner”, – en eufemisme for nedskæringer – på driften:  – en del skal klares af rådhuspersonalet.   De forventede såkaldte ”Coronagevinster” vil udgøre 10 mio. på driften. Kommer gevinsten ikke, tørres det ud over alle områder som grønthøsterbesparelser. Dette kritiserer  Hoved MED skarpt og præcist, og jeg er enig. Er budgettet grønt? Nej! Det kan være svært præcist at opgøre alle tiltag, som kan kaldes klimarelaterede: men jo da: Energirenovering af kommunale bygninger, Fremtidig cykelstipulje, hvoraf hoveddelen dog forventes finansieret  af et muligt salg af Viborg Energis Elselskab. Fortovsrenovering – nyt varmesystem i den gamle Landsret – tjaa. Men at kalde det en ”grøn kurs” er langt ude. SF er kommet med nogle gode forslag, både grønne og på andre områder, såsom  borgerrådgiver og stadsarkitekt. EL støttede disse forslag, men de er Afvist!

Enhedslisten vil gerne bidrage med det grønne ved at fjerne millionstøtten til Karup Lufthavn og droppe byggeriet af en ny svømmehal – det vil frigive nogle mio. på næste års budget til grønne investeringer. Men sådan skal det ikke være.

Man  burde fremover lave en generel gennemgang af anlægsbudgettet og prioritere alt efter deres klimapåvirkning. Budgetloven bør skrottes og alle de opsparede 100-vis af millioner rundt om i kommunerne anvendes til reelle klimatiltag og grøn omstilling.

OPSUMMERING:

De Forenede Forligspartiers selvros er lidt kvalmende og den såkaldte ”Grønne kurs” er nærmest ikke – eksisterende. Et nej til budgettet kan opfattes som et valgkampindlæg – det er det da også, men også spækket med gode råd til forligspartierne til næste periode.

Det blev min sidste budgettale – tak for ordet.   –    Byrådsmedlem – Flemming Gundersen

 

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

82 + = 87