Lige til skraldespanden

2016-10-02 Affaldslæserbrev v2. Læserbrev til VSF om regeringens nye Affaldsstrategi.

Regeringen har netop udsendt forslag til forsyningsstrategi, heriblandt to centrale sider om
affaldssektoren. Der er tale om en markedsgørende katastrofe, som vil ødelægge de
seneste års forbedringer og initiativer i kommunerne, i form af de nye affaldsplaner. Dem
arbejdes der i disse år på højtryk med at føre ud i livet, også i Viborg kommune, og netop
ud fra den forrige regerings resursestrategi.

Hovedbudskabet er tvangsprivatisering, f. eks at kommuner ikke må håndtere
genanvendeligt affald, som skal markedsgøres. Borgerne behøver ikke mere bruge de
kommunale ordninger. Alle virksomheder skal selv finde privat affaldsaktør til alt affald, og
kan få det forbrændingsegnede brændt hvor som helst i verden. Kommunale affaldsanlæg
skal selskabsgøres, dvs. privatiseres på markedsvilkår. Alt erhvervsaffald skal privatiseres.

Formålet er at privatisere de dele af affaldet, som kan genbruges som resurse. Det vil give
kroner i kassen til private selskaber, og overlade de ikke lukrative dele af affaldet til
kommunerne. Forslaget er givetvis inspireret af konsulentrapporter fra Mckinsey.

Konsekvenserne er mange spildte kommunale investeringer og takststigninger. “Hvile i sig
selv” princippet afskaffes, og nuværende udbud skal revideres eller helt aflyses. En anden
konsekvens er uensartet serviceniveau for borgerne, og fordele for private indsamlere i
forhold til kommunale. Kommuner har tilmed fortsat forpligtelse til at indsamle det affald,
de private ikke vil.

Hvad angår de centrale miljømål vil kommuner ikke kunne overholde målet om 50 %
genanvendelse. Der bliver øget transport, mere kaos og forvirring i indsamling, og hvad
med det farlige affald?

For at forhindre dette kaos må der handles: Byråd, affaldsaktører som Dansk
Affaldsforening, Dakofa, forbrændingsanlæg og ikke mindst de politiske partier bør
tæppebombe forsyningsminister Lilholt med kritik af forslaget. Det bør med dette forslag
for alvor gå op for vælgere, der har stemt på Venstre eller andre borgerlige partier, at
regeringens amokløb for at gennemtvinge markedsløsninger har alvorlige konsekvenser.

Udkastet er med sin tvangsprivatisering lige til skraldespanden, ikke genanvendeligt, men
bør tværtimod sendes til øjeblikkelig destruktion eller forbrændes på et godkendt anlæg.
Det vil Enhedslisten gerne medvirke til.

Flemming Gundersen, byrådsmedlem for Enhedslisten