Læserbrev: Enhedslisten fik ret mht. voldanlægget.

(Klage NrMølle 42)

I december 2017 er faldet to afgørelser vedr. Naturfredningsforeningens klage over terrænændringer og dispensationer på Nørre Møllevej Nord 42. I den ene får DN ret, helt på linje med Enhedslistens holdning i sagen.

I 2015-16 ønskede ejer af landbrugsejendommen Nørre Møllevej Nord 42 at foretage ændringer på ejendommen, og sagen behandledes af flere omgange i klima- og miljøudvalget. Hvad der i starten lignede en ansøgning om ”mindre” ændringer på en gammel landbrugsejendom, er endt med et voldsomt indgreb i landskab og bygninger, som har forvandlet det tidligere landbrug til nærmest et større borganlæg. Anlæggets størrelse og form indebærer mindst tre dispensationer fra åbeskyttelseslinjen og to fra zoneloven. Konkret drejer det sig om en stor ridebane med volde omkring, lovliggørelse af en større støjvold mod Nordre Ringvej, voldsomme ændringer i terrænet bag laderne mod nord mv.

Enhedslisten er imod den bastante omdannelse af det tidligere landbrugslandskab i et sårbart bynært område. Samlet set vil byggeri, andre anlæg og ændret anvendelse påvirke ålandskabet ved Nørresø negativt. EL krævede derfor sagen i byrådet. Her vedtog 26 byrådsmedlemmer mod ELs og SFs stemmer det ansøgte. Man ville end ikke sende sagen tilbage til udvalget, trods nye oplysninger og lempfældig sagsbehandling.

Nu har Planklagenævnet omgjort byrådets beslutning med et afslag til landzonetilladelse til støjvold og et afslag til ridebane. Det vil så sige, at ejeren skal fjerne støjvolden og retablere arealet med ridebanen til landbrugsmæssig anvendelse. Det bliver spændende at se, hvornår og hvordan det sker.

Hvad kan vi lære af dette? Det er byrådets politik at give tilladelser og dispensationer til nærmest hvad som helst i sønære arealer, uanset der er tale om værdifulde landskaber, jævnfør kommuneplanen. Samtidig er der tale om en helt utilstedelig sagsbehandling uden egentlige ansøgninger, og hvor udvalget ikke får de nødvendige oplysninger undervejs. Lad os håbe det ændrer sig i det nye udvalg.

Men det er da positivt, at der trods alt er grænser for, hvad Viborg kommune kan slippe af sted med. Så det hjælper at klage over afgørelser, og tak til Danmarks Naturfredningsforening for det.

Flemming Gundersen, daværende medlem af Klima-og miljøudvalget i Viborg kommune (2018-02-03)

 

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.