Kommuner må ikke tjene på fejlagtig sagsbehandling

Alt for mange kommuner laver systematisk fejl i deres sagsbehandling på handicapområdet. Det viser det danmarkskort, som socialministeren netop har offentliggjort på ministeriets hjemmeside. På landsplan var der fejl i 37 % af de mere end 8.000 kommunale afgørelser på socialområdet, der blev klaget over til Ankestyrelsen i 2016.  

I nogle kommuner er tallet langt højere, og kigger man alene på børnehandicapområdet, var der i mere end hver tredje kommune fejl i 50 % eller flere af sagerne. Det er katastrofalt, og det vidner om, at det ikke er nok at “hænge kommunerne til tørre”, som socialministeren udtrykker det, ved at synliggøre problemet. Der er brug for flere politiske initiativer.  

Den store fejlprocent kan have flere årsager. Det store arbejdspres, der ligger på sagsbehandlerne i mange kommuner, kan være én årsag. Det må der rettes op på gennem en forøgelse af personaleressourcerne. En anden årsag kan være, at nogle kommuner bevidst fører en meget grænsesøgende sagsbehandling, hvor lovens grænser hele tiden prøves af. Det kan kommunerne i dag tillade sig, fordi de ikke bliver økonomisk sanktioneret på grund af fejlagtig sagsbehandling. Bliver en kommunes afgørelse om f.x. beskyttet beskæftigelse eller ledsagelse underkendt i Ankestyrelsen, ja så er pengene alligevel sparet for kommunen i den periode sagsbehandlingen har stået på. Det er urimeligt, og det bør der ændres på.  

Enhedslisten foreslår derfor en ændring af serviceloven, så Ankestyrelsen får mulighed for at sanktionere kommuner for fejl i sagsbehandlingen. I dag er det en god økonomisk forretning for nogle kommuner at have en høj fejlprocent i sagsbehandlingen. Det må vendes om, så det betaler sig for kommunerne at have en høj kvalitet i deres sagsbehandling.  

Der er samtidig brug for initiativer, der kan støtte de mange borgere med handicap, der i dag ikke har ressourcer til at klage over sagsafgørelser, som de vurderer er forkerte. Her foreslår Enhedslisten, at vi indfører en ordning med et Personligt Ombud, som vi kender det fra Sverige, hvor den enkelte borger kan hente hjælp og støtte til at klage fra en uvildig, men offentligt finansieret instans.

 

Jakob Sølvhøj, medlem af folketinget og handicapordfører for Enhedslisten