Enhedslisten er i arbejdstøjet: Kommunalvalget og Enhedslisten i byrådet anno 2022

Hjemmesiden har desværre, på grund af forskellige omstændigheder, ligget stille i nogle måneder. Nu er vi på banen igen, med nyt fra Enhedslisten i Viborg, herunder byrådsarbejdet mv.

 

Enhedslistens nye mand i Viborg byråd, Aksel Rosager Johansen, er januar 2022 kommet godt i gang og startede allerede med at markere sig ved konstitueringen.

Poster – vi er repræsenteret i følgende udvalg, råd og nævn:

Foruden Teknisk Udvalg, sidder Aksel i Handikaprådet. Derudover beholdt vi en plads i Fredningsnævnet for Midtjylland, og den bestrides fortsat af Flemming Gundersen.

Aksel får hjælp af en baggrundsgruppe bestående af Frederik Overgaard, Flemming Gundersen og Zahra  Mohamud Ali, suppleant i byrådet.

Prioritering:

De vigtigste politiske emner, som Enhedslisten vil arbejde med i de kommende år, er følgende:

En forstærket klima- og miljøindsats, herunder landbrugsdelen.  Hele planområdet med Kommuneplan – lokalplaner og arkitektur. Ældreområdet, hvor kommunen er forsøgskommune, og ikke mindst Børne – og unge området, hvor en ny skolestruktur på bedding er helt aktuel. Men som vi ved af erfaring kan alle områder pludselig kræve vores opmærksomhed.

Hvordan nåede vi hertil:

Valgresultatet ved Kommunalvalget 2021:

Efter en intensiv og højst uforudsigelig valgkamp beholdt liste Ø sit ene mandat. I forhold til valget 2017 gik vi 304 stemmer frem til i alt 1576 = 3,0%. Det, som vi manglede i selv at tage mandatet, fik vi fra SF i vores valgforbund.

Det nye byråd består af 50% helt nye medlemmer, og kvindeandelen er fordoblet fra 7 til 14, dvs. til 45%. Det er positivt, og på tide. Desværre er den borgerlige dominans styrket, men det bli´r spændende at se, om de små et-mandat partier kan gøre noget ved det. Det nye Borgerlige er allerede opslugt i Venstre.

Konstituering:

Konstitueringen gik ikke helt så glat, som Ulrik Wilbek havde håbet. Der var to dage med usikkerhed om de små partiers udvalgsposter. Kunne de tre samlet få en plads i Økonomiudvalget, og hvor mange poster i alt?  afhængig af det samlede antal udvalgsposter, – og hvilke? Det er ret indviklet, og der kan være lusk med i spillet. Vores mand Aksel var manden bag diverse udregninger, der sikrede os og de to andre små partier mere end V, S og K havde kalkuleret med.  En anden usikkerhed var den interne uro hos Socialdemokraterne.

Konstitueringen blev udsat en dag og endte med: To udvalgsposter til SF (som alligevel gik med i konstituering), to til Alternativet, udenfor konstituering ligesom Enhedslisten.  Aksel prioriterede selv kun en post, men i det vigtige Teknisk Udvalg. Her besluttes asfaltudrulning og de fleste lokalplaner, og ikke mindst her grundlægges den overordnede planlægning i kommunen.

Vi ser frem til at bringe nyt fra byrådsarbejdet på hjemmesiden.

  • Flemming Gundersen, afgået byrådsmedlem.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.