Hvem skal betale affaldsplan ?

2017-09-17 Affald hvem skal nu betale v3  

Det er godt, at Viborg endelig får sortering og genbrug af affald sat i system i løbet af 2018.  Noget som Enhedslisten har bakket op om hele vejen. Men et nyt system har også sine begynderfejl, såsom problemer med placering af containere og selve sorteringen for borgerne. Aktive borgere har meldt ud med relevante kommentarer om problemer, som helst skal løses inden systemet træder i kraft.

Desværre er placeringen af containere i Viborgs Midtby – Mogensgade løbet med al opmærksomheden. Men andre problemer burde have fået mindst lige så meget opmærksomhed.

Jeg har både i Handikaprådet og i et fællesmøde med Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøftet problemstillinger for borgere inden for socialområdet. Hvordan håndteres de i det nye affaldssorteringssystem? Det gælder borgere med forskellige fysiske handikap, uanset om det er gangbesværede, kørestolsbrugere, m. fl. Det gælder borgere med dårligt syn, men også borgere med psykiske handikap, udviklingshæmmede eller bare besvær med at læse informationsmateriale, fx ordblinde.

Det er vigtigt at disse grupper, hvoraf de fleste har egen bolig og dermed eget affald, inddrages inden affaldssorteringen sættes i gang. Men det nye system kræver mere plads i boligen til beholdere, men er der det? Hvis ikke, hvor skal beholderne så være? Kan borgerne selv rengøre beholderen, og hvor langt er der til containerne?

Enhedslisten har rejst problemstillingen overfor forvaltning og REVAS. Jeg forstår på Revas, at man udover den generelle affaldstakst kan tilkøbe sig forskellige ydelser, fx få hjælp til afhentning. Men det kan hurtigt løbe op i flere hundrede kroner pr. måned, og mange af disse borgere er vel ikke de mest velbeslåede. Er det så rimeligt, at ekstraudgifter kun rammer dem, der ikke selv kan håndtere disse udfordringer uden hjælp. Jeg synes, at kommunen bør finde nogle solidariske løsninger, så vi alle betaler, over taksterne – eller skatten.

Til slut vil jeg lufte en tanke, som er inspireret af de såkaldte brandkadetter i boligområder under boligselskaberne. Kunne det udbredes til affaldsområdet? Så vi uddanner nogle børn/unge til ”affaldskadetter” eller ”genbrugskadetter”. Dvs. nogle, som kan hjælpe gamle fru Sørensen med at sortere og bære affaldet eller som kan gribe ind og vejlede, hvis nogen ikke sorterer, som de skal. Det skal selvfølgelig ske i samarbejde med REVAS, boligselskaber med flere.

Med hensyn til særlige problemer i landsbyer/landdistrikter forsikrer REVAS, at de nye ordninger vedr. containere ved skel ikke vil give problemer. Vi må da håbe, at det bliver tilfældet!

Flemming Gundersen, byrådsmedlem for Enhedslisten, og næstformand i Handikaprådet.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.