Grønt samarbejde på vej mellem Ø, V og DF? – Aksel Rosager

Om borgerne vil det, står jeg til at overtage Flemming Gundersens (Ø) plads i byrådet for Enhedslisten. På trods af at vi stod alene i byrådet med vores insisteren på, at et budget anno 2022 må indeholde den nødvendige klimahandling, så glædes jeg over kommentarerne på byrådsmødet d. 15. september til vores nej til budgettet.

Både Venstre og Dansk Folkepartis største kritik var, at Enhedslisten ikke havde stillet flere klimaforslag til budgetkonferencen. Her gik vi og troede, at Venstre og DF igen ville blokere de mange forslag, vi har. Ligesom de blokerede de små grønne fingeraftryk, som SF forsøgte at stille forslag om. Men tiderne er vel skiftet siden budgetkonferencen.

Derfor vil jeg her præsentere en vifte af grønne forslag, som jeg ser frem til at få Venstre og Dansk Folkepartis opbakning til i det kommende byråd, hvis vi i Enhedslisten igen får et mandat. Forslagene er plukket fra mine og andre grønne borgeres gode ideer i høringssvarene til kommunens kommende DK 2020 klimaplan.

Hele anlægsbudgettet skal revideres, og der skal tilføjes en vurdering af, i hvor høj grad anlæggene hjælper med at bremse klimakrisen. Den vurdering afgør, hvilke projekter der skal prioriteres i det nuværende anlægsbudget, og når kommende års anlægsbudgetter skal lægges. I stedet for en ny konkurrence svømmehal kan vi frigøre penge til cykelstier allerede næste år.

Bekæmp nye motorveje – uden kommunens opbakning bliver det ikke til noget. Det frigiver statslige midler til cykelstier og offentlig transport. Endvidere bør flere veje mellem landsbyer være 2 minus 1 veje, så det er nemmere for cyklister at komme til nabo landsbyens idrætsfaciliteter, venner, m.m. 2 minus 1 vejene vil også være mere attraktive at benytte som motionsruter.

Stop den kommunale millionstøtte til den klimaskadelige Midtjysk Lufthavn. Den nye støttepædagog til erhvervslivet i byggesagsbehandlingen, der skal sikre smidig sagsbehandling, skal kun prioritere klimavenligt byggeri. Dvs. DGNB-certificerede projekter eller projekter i den nye frivillige bæredygtighedsklasse med en udledning under 8,5 kg CO2/m2.

Når kommunen selv er bygherre, altså også når der bygges alment, skal bygningerne også overholde ovenstående bæredygtighedskrav. Det skal ikke kun være den nye Overlund Skole, der bliver bygget bæredygtigt.

Sæt en målsætning for CO2-udledning fra maden i kommunens køkkener: reduktion på 25% i 2025 og 50% i 2030. Det gøres fx ved, at der indføres lækker og mættende plantebaseret mad i alle kommunens kantiner, klubber og skolekøkkener. Hjulpet på vej af efteruddannelse til køkkenpersonalet, så de kan lave bedre mad for mennesker og natur.

Bringe alle ansøgninger til kødindustriens nye fabrikker op til politisk behandling. Og undlade at give dispensationer for geneafstand eller §3 natur til kødindustrien.

Et genbrugscenter som Reuse i Aarhus, hvor man kan aflevere ting og hente ting gratis. Og hvor frivillige gør en indsats.

Dette er kun et udpluk af gode forslag. Der er flere, hvor de kommer fra. Men hvis de skal blive til virkelighed, kræver det også et byråd, hvor flertallet tager klimakrisen alvorligt og ikke blot pynter sig med lånte grønne fjer.

  • Aksel Rosager Johansen, klimaaktivist og spidskandidat for Enhedslisten til kommunalvalget.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

7 + = 14