Grøn omstilling frem for mere motorvej – Jakob Sølvhøj

”Målet må være, at folk kan komme frem på vejene så hurtigt som muligt, og så må klima- og ergipolitikken føres med andre midler”. Det sagde landet transportminister i et interview nogle måneder efter sin udnævnelse. Klimaet var ikke hans bord.

I en tid, hvor vi står overfor en klimakastrofe af kolossale dimensioner, må klimaet aldrig blive nogen andres bord. Vi har et fælles ansvar for at tænke klimaet ind i alle sammenhænge. Det gælder ikke mindst, når vi ser på, hvordan vi organiserer hele vores transportsektor.

Transportsektoren tegner sig i dag for omkring en tredjedel af Danmarks samlede CO2 udledning, og det er derfor vigtigt, at vi satser massivt på at nedbringe udledningen på dette område. Formår vi ikke det, kan vi simpelthen ikke komme i mål med den reduktion i CO2 udledningen, der er fuldstændig nødvendig.

Skal transportsektorens bidrag til den globale opvarmning for alvor nedbringes, er det helt afgørende, at vi drastisk nedbringer udledningen fra benzin- og dieselbiler. Derfor skal vi naturligvis ikke fortsætte en udbygning af det danske motorvejsnet. Står det til Enhedslisten, skal der hverken etableres en ny midtjysk motorvej eller foretages udvidelser af motorvej E 45.

Det vil koste svimlende summer at etablere en Hærvejsmotorvej. Prisen varierer lidt, afhængigt af hvilken linjeføring der måtte blive valgt, men vi taler om beløb i omegnen af 20 milliarder kroner. Kan der findes ekstra midler i den størrelsesorden på statsbudgettet, bør de i stedet anvendes på nye bæredygtige transportløsninger. Der skal bl.a. investeres i en bedre, billigere og mere fleksibel kollektiv transport og en hurtig udfasning af benzin- og dieselbiler til fordel for el-biler. Det koster i de offentlige kasser, hvis det samtidig skal sikres, at omlægningen ikke skal ramme socialt skævt.

En ny Hærvejsmotorvej vil modarbejde Danmarks klimamål, den vil ødelægge naturområder og medføre støjgener for mange. Derfor skal vi ikke have den, men i stedet investere massivt i grøn omstilling af vores transportsektor.

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.