Er du den nye regionssekretær i Enhedslisten i Region Midtjylland?

Er du den nye regionssekretær i Enhedslisten i Region Midtjylland?
Det forudsætter, at du er medlem af Enhedslisten og har et godt kendskab til vores
organisation og politik. Du har lyst til at udvikle og synliggøre Enhedslisten og vores
politik.
Som regio
nssekretær skal du understøtte regionsbestyrelsens arbejde. Du deltager i
bestyrelsesmøder og formidler relevante budskaber o. lign. til regionens afdelinger . Du får
det organisatoriske ansvar for afviklingen af regionale konferencer og møder. Du laver
pre ssemeddelelser, vedligeholder vores regionale hjemmeside og sørger for opdatering på
sociale medier og laver et månedligt nyhedsbrev.
Du understøtter vores regionsrådsmedlemmer med nærmere aftalte opgaver.
Du har god kontakt til afdelingerne, er lydhør ove rfor deres idéer , udfordringer og
problemer, og bidrager med inspiration, organisatorisk og politisk støtte samt idéudvikling,
og du formidler viden og oplysninger om afdelingerne til regionsbestyrelsen. Du understøtter afdelingerne i arbejdet med landspol itiske initiativer og du samarbejder med
landskontoret i Studiestræde om landsdækkende opgaver som f.eks. kurser og
konferencer og bidrager med den praktiske afvikling af årsmøder o. lign.
En af de vigtigste opgaver, som banker på nu, er forberedelsen af valgkampen i november
2021 både i samarbejde med afdelinger og regionsbestyrelsen.
Personlige og faglige kompetencer
Du kan arbejde selvstændigt, forstår at prioritere din tid og får noget fra hånden. Du er
lyttende og forstår at håndtere konflikter. Du er initiativrig, igangsætter og inspirator. Du
er en god formidler både i skrift og tale. Du kan udvise fleksibilitet i opgavevaretagelsen
og er indstillet på, at en relativ stor del af dit arbejde også kommer til at ligge i de sene
eftermiddagstimer, aften og weekend.
Ansættelsesforhold:
Tiltrædelse pr. 1/8 2020.
Du ansættes efter overenskomst mellem EL og en række faglige organisationer .
Overenskomsten kan findes i personalehåndbogen på organisationens hjemmeside.
Du ansættes på en årsnorm på 1456 timer svar
ende til 28 timer/uge. Vi har enhedsløn i Enhedslisten med en løn, der svarer til gennemsnitslønnen for en metalarbejder i Hovedstadsområdet. Lønnen udgør for 28 timer pr. 1/3 2020 30.236,21 kr in k l. pension
og fritvalgsordning.
Det vil være en stor fordel, hvis du har adgang til en bil, da den kollektive trafik desværre
ikke dækker regionen specielt godt.
Ansøgningsfrist
20. maj 2020
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Else Kayser ( tlf.: 29 44 28 32)
eller Lene Fruelund (tlf.: 51 94 44 53)
Ansøgning sendes
via e mail til Thorvald Jepsen thoremil@thoremil.dk

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

+ 28 = 34