Enhedslistens kommentarer ved onsdagens 2.behandling af budgettet.

Enhedslistens kommentarer ved 2. behandling af 2019 budgettet

Enhedslisten stemmer stadig imod budgettet. Vi har siden 1. behandling forsøgt at finde delmomenter, der kunne indebære en mere positiv bedømmelse, men det er ikke rigtig lykkedes. På nær, at man går ind for statsgaranti, og det kan jeg da helt tilslutte mig.

Jeg har nogle yderligere kommentarer her ved 2. behandling:

Først min kritik af budgetprocessen. Borgmesteren erklærede ved 1. bhl. at det er Økonomiudvalgets ret at bestemme den. Men når nu borgmesteren, som jeg forstår ham, er åben for debat, demokratiske beslutninger og medinddragelse synes jeg da, at han skulle overveje at lade hele byrådet vedtage næste budgetproces, så også Dansk Folkeparti og Enhedslisten er medbestemmende.

En besparelse i ØKU på 1 mio. er nu udmøntet.  Jeg bemærker her, at et beskedent beløb på 58.000 kr. til præmiering af smukke og gode bygninger nu er helt væk. Skyldes dette en erkendelse af, at den vedtagne arkitekturpolitik ingen effekt har i Viborg? –  at der ganske simpelt intet er at præmiere? Vi kan jo se på nogle af de senere års rejste bygninger rundt om i Viborg by: f. eks. på Sundhedshuset i Toldbodgade, vandaliseringen af Navnløs, den store klods ved Holstebrokrydset, og sidst, men ikke mindst, den suveræne øjebæ: foran Asmild landbrugsskole er der nu rejst nogle voldsomme, uskønne idrætshaller, som helt skygger for de flotte gamle hovedbygninger, tegnet af Ulrik Plesner.

Så er der det med et budgetløft på i alt 15 mio., på tre udvalgte områder: ældre, familieområdet og psykiatri

Udvalgene skal nedskære med 0,33 % effektiviseringer – dvs. grønthøsterbesparelser i 8 udvalg. Dem kender vi ikke endnu. Jeg har forsøgt at finde ud, hvordan de 15 mio. fordeles og om det betyder en stigning i disse udvalgs samlede budget. Men efter en snak med vores økonomifolk i forvaltningen viser det sig, at det kan man ikke præcist sige. Så jeg vil tillade mig stadig at konkludere, at der ikke er tale om et løft i et samlet udvalgs område, men måske et plaster på et par af sårene i udvalgets områder.

Det GRØNNE: I konstitueringsaftalen nævnes fine ord om sammenhængende energi – klima og miljøpolitik. I form af en energiforsyningsplan og en ny varmeorganisering, især med fokus på overskudsvarme. Der er intet om dette i budgettet. Senest har konsulentfirmaet NIRAS konkluderet, at Apples overskudsvarme ikke er anvendelig, da der er for mange usikre faktorer i en sådan investering. Så varm luft til gråspurvene. De forenede Byrådspartiers snak om en grøn kommune er og bliver varm luft.

Der er gode momenter i budgettet, men der er også en del knaster, som vi ikke kan gå ind for.  Man fastholder prioritering af svømmehal for at udskyde renovering af en skole, og fastholder de idelige nedskæringer. Derfor bliver det et nej!

Flemming Gundersen

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

16 − = 7