Enhedslisten gør en kulsort kommune grøn

2017-11-13 Grøn omstilling

En grøn omstilling er et af de mest presserende tiltag både i Danmark og hele verden. Nu skal der handles, hvis ikke klimaproblemer, affalds-, forurenings- og resurseproblemer kommer helt ud af kontrol. Her har også Viborg kommune en vigtig rolle at spille. Desværre har de borgerlige i en dybt borgerlig kommune ikke løftet en finger for at gøre noget. Det vil Enhedslisten. Så her er mindst 32 områder, som vi vil arbejde med de næste 4 år:
På energiområdet vil Enhedslisten arbejde for:

En forpligtende klima- og energiplan med vedvarende energi flere solceller på alle offentlige bygninger og Apples store facader og tag vindmøller, fx på militære arealer, jordvarme og geotermi overskudsvarme skal tilføres fjernvarmenettet.
Fjernvarmeselskabet skal være kommunalt, erhvervsaffald skal ind i den kommunale ordning, så viborg bliver en klimakommune

Affald
Den nye affaldsplan mangler tiltag i forhold til genbrug og forebyggelse. Derfor vil Enhedslisten arbejde for at:

 • sikre mindre forbrænding og sikre 50% genbrug af husholdningsaffald i 2022
 • oprette byttemarkeder, reparationsværksteder, værktøjsbiblioteker
 • fastholde kommunalt affald på kommunale anlæg
 • arbejde for at erhvervsaffald bliver kommunalt
 • forebygge affaldsdannelse, både i produktion og hos forbruger

Trafikplan
Bilismen ventes fortsat at stige de kommende år, med mere støj, forurening, trafikpropper i Viborg by, og krav om motorveje. Enhedslisten vil modarbejde denne tendens og vil derfor prioritere, at en ny trafikplan sikrer, at de såkaldte svage trafikanter: børn, ældre, gående, cyklende tilgodeses, – især på landet.
Vi vil arbejde for at:

 • udbygge landeveje til 2+1 veje, fx rute 13 og 26
 • genåbne 6 stationer mellem Langå og Skive
 • overveje ny linjeføring mellem Århus og Bjerringbro uden om Langå
 • en ny og større elevator straks ved Viborg station
 • bibeholde busser sammen med andre løsninger i landdistrikterne
 • flere el-ladestandere til kommunens kommende elvognpark
 • el/hybridløsninger på busser og affaldsbiler
 • sammenhængende cykelstinet mod vest
 • sikre skoleveje med hastighedsbegræsning, P-forbud og forbud mod aflæsning.
 • nedsætte både tog- og busbilletpriser. Bybus bør på sigt være gratis

Økologi og Landbrug
Tilstanden i naturen er alvorlig hvis vi måler biodiversitet, insektarter eller forurenet drikkevand. Landbruget er forurenende og forgældet. Her kan tiltag fra Enhedslistens 2017 landbrugs- og økologiudspil benyttes: en økologisk jordbrugerfond til gældssanering og en økologiplan. Økologi skal indtænkes i kommunens drift og alle indkøb,
Enhedslisten vil:

 • fremme kommunal støtte til økologisk omlægning
 • styrke økologisk indkøb, omlægge offentlige kantiner og køkkener
 • øge biodiversiteten ved skovrejsning,
 • medvirke til at opgive ådale som landbrugsjord
 • forhindre mere grødeskæring i vandløb
 • øge braklægning og genindføre vandløbsbræmmer
 • afskaffe slåning af vejkanter
 • forbedre landbrugsuddannelser til økologi
 • fjerne sprøjtning af offentlige arealer og forbyde glyfosat
 • skærpe krav til indsats i områder med særlige drikkevandsinteresser
 • nedbringe forbruget af antibiotika, zink mv.

Stem liste Ø, hvis I vil en grøn omstilling

Flemming Gundersen
Spidskandidat for Enhedslisten i Viborg kommune

 

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

34 − 26 =