BYRÅDSNYT – forår 2017.

2017-04-24 Byrådsnyt forår 2017

Der har igen været en del vigtige sager i byrådet, som Enhedslisten har forsøgt at præge:
Grødeskæring: Året startede med brask og bram med to vedtagelser, som vi forgæves kæmpede imod: der skal grødeskæres mere i Gudenåen. Hvilket ikke hjælper på det erklærede formål, mere afvanding, hvilket er landbrugets/Venstres interesse.
Vindmøller: Der er nu fuldstændig sat stop for vindmøller på land i Viborg, – og andre kommuner, da et de borgerlige afviste overhovedet at igangsætte en planlægning i Låstrup af 4 møller. Derfor pågår der for tiden i EL en debat om, hvordan vindmøller kan bidrage til bæredygtig omstilling af energisektoren.
Skoledebat om ny resursetildelingsmodel: Skoledebatten om en ændring af den måde midler til skolerne bliver tildelt på har kørt i et halvt år. EL besluttede ikke at tilslutte os det forlig om et udkast til model, som fire partier udarbejdede i februar. Det videre arbejde i Børne- og Ungdomsudvalget resulterede i en ny model, som efter en høring hos de involverede skoleparter blev vedtaget på byrådets 19. aprilmøde.
Processen har været lang, forvirret, rodet, og frustrerende.
Trods mange betænkeligheder valgte EL alligevel at stemme for det endelige forslag. Det gjorde vi, fordi vi trods alt vurderer, at det kan betyde en forbedring i forhold til den nuværende model.
Betænkelighederne er blandt andet: om der reelt tilføres skolerne flere midler, fx i form af de 25 mio, som skal fordeles på anden måde. Der er for få midler til tosprogede elever, og de socioøkonomiske faktorer vægtes alt for lidt.
Modellen løser så ikke i sig selv de mange problemer, der er på skolerne efter skolereformen, med de lange skoledage, stressede børn og lærere, og elev- og lærerflugt og meget andet. Det må løses på anden vis. Men vi vil medvirke til udmøntningen af de såkaldte ekstramillioner.
EL-forslag: Elevator. Vi foreslog, at den ikke fungerende elevator på stationen straks udskiftes med en ny og større. Det blev afvist, idet der skal undersøges mere omkring forskellige andre løsninger.
Ældremad: Vi stillede forslag om, at byrådet mindst en gang om året i forbindelse med et byrådsmøde får serveret ældremaden fra produktionskøkkenet på Blichergården. Det skal give hele byrådet en større føling med, hvad det er for en mad, der for tiden tilbydes kommunens ældre borgere. Men det blev nedstemt 17-14 på aprilmødet. Jeg er dog medlem af det nys nedsatte smagspanel, som repræsentant for Handikaprådet, og kan således følge med i smagningen.
Stadionsagerne: Byrådet er fortsat i gang med den uendelige historie om mere eller mindre ulovlig kommunalstøtte til private sportsklubber: VFF og VHK, og vi har haft disse sager på mindst 16 gange over 3 år. Det ender hver gang med, at et stort flertal fortsætter med sælge navnerettigheden til stadionhallen til VHK, mens stadionsagen stadig ikke er afsluttet.
Endelig har der igen været debat om JAFI-sagen, hvor fristen for en lovliggørelse igen blev rykket.
Endelig debat om hvorvidt kommunen igen skal bruge pesticider på visse arealer. Desværre, ja, mente de borgerlige!

Flemming Gundersen, byrådsmedlem