Borgerligt nej til vindmøller – igen!

2017-02-01 læserbrev er de borgerlige grønne
Er de borgerlige grønne – nej vel?
Siden sommeren 2015 har den ny Venstreregering, nu med forstærkning af K og LA, ihærdigt arbejdet på at afmontere plan- og miljølovgivning.
De borgerlige partier har ikke desto mindre travlt med hele tiden at påstå, at de er grønne: de går skam ind for grøn omstilling, grøn/alternativ energi, vi skal undgå klimaændringer, sikre grundvandet og så videre.
Hvad gør V, K, DF og RV konkret i Viborg kommune? Her er nogle eksempler fra det seneste år, de seneste uger, ja det seneste byrådsmøde.
Vindmøller: 25. januar forsøgte de fire borgerlige partier i byrådet at forklare, hvorfor der ikke kan opstilles vindmøller i Låstrup. På trods af at de selvsamme partiers repræsentanter i udvalg og Økonomiudvalget indtil få dage før anbefalede, at man arbejdede videre med en aktuel placering i Låstrup. Det er nu reelt umuligt at opstille vindmøller, fordi de borgerlige ikke engang vil medvirke til at undersøge, om møller kan opstilles konkrete steder. De skal måske i stedet opstilles på havet eller i Ringkøbing, – om overhovedet.
Grødeskæring: Stik mod al faglig viden, vedtog Byrådet også onsdag, at der nu skal grødeskæres to gange i Gudenåen mod hidtil en. Det vil så indgå i de fire nedstrøms kommuners (Silkeborg, Favrskov, Randers og Viborg) fælles arbejde med problemet med den oversvømmede ådal. Dette er en håndsrækning til Venstre, der ihærdigt varetager landbrugsinteresser i de våde ådale. Her er Socialdemokraterne desværre også delvist med. Mere grødeskæring vil have ringe og kortvarig effekt på afvanding og oversvømmelser, og samtidig forringe miljøtilstanden i Gudenåen.
Sprøjtegifte: Teknisk Udvalgs flertal, V og K, har netop vedtaget at genindføre sprøjtegifte i kommunens vedligeholdelse af offentlige arealer. De kan potentielt ende i grundvandet. Forslaget er standset og ender i byrådet.
Apples datacenter: her er er der to hovedproblemer. Det er stadig uvist om overskudsvarmen kan anvendes til opvarmning af hele Viborg by eller om den blot skal lukkes ud til gråspurvene. Det skyldes at Folketinget, domineret af de borgerlige partier, ikke kan finde en løsning på afgiftssystemet, som angiveligt blokerer for en løsning. Samtidig er datacentres forbrug af elektricitet enormt, hvilket jo vil forøge presset på at omstille hele energiområdet til vedvarende energi. Danmarks elforbrug vil stige med omkring 10 % med de kommende datacentre i Viborg og Odense.
Motorvej: Især de borgerlige i Viborg er glade for regeringens bevilling til undersøgelse af en midtjysk motorvej. Enhedslisten mener, at en motorvej vil være en ødelæggende gennemskæring af Viborg kommune med miljøproblemer i form af støj, CO2 og ødelæggelse af naturområder. Gener der er meget mere omfattende end vindmøller.
Samlet set er de borgerliges udsagn om deres grønne profil simpelthen ikke sande.
 
Flemming Gundersen, Byrådsmedlem for Enhedslisten.