Bevar de ikke-døgndækkede botilbud

Læserbrev af Aksel Rosager Johansen

I Enhedslisten stiller vi forslag til næste byrådsmøde om at bevare de ikke-døgndækkede botilbud i Viborg Kommune. De har en stor positiv betydning for mange psykisk syge og borgere med udviklingshandicap. På det specialiserede socialområde er det begyndt at trænge ind hos byrådsflertallet, at penge til velfærd er investeringer i mennesker. Hvis borgerne får den hjælp, de har brug for med det samme, vokser problemerne sig ikke større, og de behøver mindre hjælp samlet set. Det er win-win for borgerne og for kommunekassen.

Men den er ikke trængt helt igennem. For nedskæringsalliancen bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Konservative hænger fast i deres vante tankegang, da de d. 30. marts beslutter at nedlægge de ikke-døgndækkede botilbud.
I de ikke-døgndækkede botilbud får psykisk syge og folk med udviklingshandicap et helhedstilbud med et socialt fællesskab og specialiseret socialpædagogisk støtte ved behov i dagtimerne. Det kan være hjælp til at komme op og på arbejde, rengøring, personlig hygiejne, sunde kostvaner, kontakt til lægen og det offentlige og at forstå samfundets normer og regler. Kort sagt kompetencer der er nødvendige for at leve et almindeligt værdigt liv. Kompetencerne styrkes og fastholdes langt bedre, når borgerne har gode sociale relationer og direkte adgang til det uddannede socialpædagogiske personale på de ikke døgn-dækkede botilbud.

I stedet har nedskæringsalliancen besluttet at erstatte det med bostøtte i eget hjem. Intensiveret bostøtte er den rigtige hjælp til nogle borgere. Men det er naivt at påstå, at det er det bedste tilbud til alle borgere, der ellers kunne bo på ikke-døgndækkede botilbud. Især når man samtidig forventer, at bostøtten ofte helt kan udfases over tid. Psykiske- og udviklingshandicap forsvinder ikke over tid.

For alt for mange borgere vil bostøtten i hjemmet være en forringelse, der vil forværre deres sygdom og mulighed for at leve et værdigt liv. Bostøtten i eget hjem er kun delvist socialpædagogisk, en del af den er varetaget af hjemmeplejen. Hjemmeplejen er dygtige, men de er ikke uddannet til socialpædagogisk arbejde med handicappede. De har sværere ved at skabe relationerne og inddrage borgerne i opgaverne med personlig pleje, rengøring, oprydning og madlavning med den konsekvens, at de færdigheder aflæres hos borgeren, der med tiden får brug for mere -og ikke mindre- hjælp af kommunen. Samtidig bliver den socialpædagogiske bostøtte tidsbegrænset og kan dårligt gives akut som på et botilbud. Det får igen problemer til at vokse sig større og behovet for hjælp kan vokse. Og som prikken over i’et vil det for mange borgere betyde svækkede sociale relationer, når de ikke har fællesskabet i botilbuddet. Sociale relationers værdi kan ikke måles, men alle ved, at de er altafgørende for trivslen og overskuddet til at klare alt det, der er svært i livet.

I Enhedslisten vil vi bevare de ikke-døgndækkede botilbud. Intensiveret bostøtte kan vi godt støtte, men ikke som one-size-fits-all til alle, der i dag bor på de ikke-døgndækkede botilbud. Det er også anbefalingen i høringssvarene fra handicaporganisationerne og medarbejderne i psykiatrien. Den bedste løsning må være at give borgerne mulighed for at vælge mellem ikke-døgndækket botilbud eller intensiveret bostøtte i eget hjem. Enhedslisten opfordrer derfor Venstre, Konservative og Socialdemokratiet til at styre deres hang til at svinge sparekniven. Vi kan gøre det bedre i Viborg.