Besøg på Forskningscenter Foulum m. Victoria Velasquez (MF)

For at imødegå klimakrisens værste ødelæggelser og den fortsatte ødelæggelse af vores vandmiljø, så er landbruget i disse år nødt til at gennemgå væsentlige forandringer i en bæredygtig retning. Derfor havde vi d. 21. april inviteret vores forskningsordfører i folketinget, Victoria Velasquez, med til Forskningscenter Foulum for at høre om den nyeste landbrugsforskning.

Under et omtalte forskerne det ikke som landbrug, men som ”cirkulær bioøkonomi” idet de ser jorden og solen som vedvarende ressourcer, der på mange områder kan anvendes meget mere bæredygtigt end i dag.

Besøget foregik som en rundvisning, hvor vi så, hvordan forskningen i praksis foregår. Vi besøgte markerne, hvor der forskes i bælgfrugter, der kan erstatte den ikke-bæredygtige animalske protein. Det var spændende at smage på grønne edamame og hestebønner dyrket i Foulum. Herefter så vi anlæggene til at måle på udslip af lattergas og andre drivhusgasser direkte i marken. De en-årige afgrøder som korn er meget ineffektive, især hvis man sammenligner med kløvergræs, der vha. bioraffinering – et andet spændende anlæg vi så – kan producere den dobbelte mængde protein med den halve udledning af næringsstoffer og drivhusgasser.

Det var en spændende tur, om end meget af forskningen også bar præg af, at man forskede i videreudvikling af den eksisterende animalske industri. På trods af forskningen der blandt andet kan reducere udslip fra foderet og anvende gylle til biogas, så er den hurtigste og sikreste vej mod et landbrug der respekterer naturens grænser at sænke den animalske produktion. Det kan også frigøre arealer til mere natur.

 

Læs mere om fremtidens landbrug i Enhedslisten grønne delprogram: https://enhedslisten.dk/programmer/delprogram-det-groenne-program

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.