2022 BUDGET, 2. behandling – Flemming Gundersen

2022 BUDGET, 2. behandling – talepapir 6. okt. 2021

Som jeg forstår det, kan man ikke stemme nej til budgettet ved 2. behandling, kun stemme ja eller nej til ændringsforslag. Det er formalia. Jeg er derfor nødt til at stille ændringsforslag. Disse er to punkter fra det såkaldte reduktionskatalog, punkt 1 og punkt 7, som jeg allerede på budgetseminaret sagde nej til: nemlig en besparelse på rådhusets administration og et skøn over Korona besparelser. Det er bla. forårsaget af HovedMEDs årelange kritik af disse forslag, en kritik jeg er enig i.

For at gøre det nemt for jer, er de to  slået sammen til et forslag , som I så kan stemme ned. Inden vi går til afstemning, har jeg et par bemærkninger om budgettet og 1. behandlingen for tre uger siden

Her fremsatte jeg en fundamental kritik af den manglende klima- og miljøindsats.  Det vil jeg ikke gentage her, men fastholde, at det er hovedårsagen til budgetnej. For disse hovedpointer har jeg været på nippet til at insistere på i flere år, men nu kom de så ved 1. behandling.

EL bliver kritiseret for ikke at fremsætte kritikken i form af en stribe forslag. Det er der flere årsager til. De fleste problemstillinger og løsningsforslag vedr. klima er komplekse og indviklede, både på landsplan og kommunalt, ja  forskelligt fra kommune  til kommune. Det kræver tid, selvom om tiden netop er meget knap i forhold til klodens overlevelse. Og EL er jo vant til, at vores vidtgående miljøforslag bliver nedstemt i Folketinget af jeres moderpartier!

Ikke desto mindre arbejder EL fortsat, både lokalt og nationalt, på et helt katalog af forslag vedr. miljø- og klimaindsatser. Der er netop i Folketinget indgået et landbrugsforlig, hvor EL er med, fordi vi har trukket det i den rigtige retning. Det er desværre slet ikke godt nok, for det er spækket med såkaldte ambitioner, som jeg vil kalde fugleflokke på taget, omgivet af varm luft, altså stort set teoretiske forbedringer.

Det forlig vil indgå  i de kommende års politiske slagsmål, herunder næste budget. Som styrkeforholdet er lige nu her i Byrådet er vores stemme ikke afgørende. Men med flere mandater i det  nye byråd kan situationen være anderledes. Vi ser frem til, at de Forenede Budgetpartier ta’r situationen meget alvorligt og reelt arbejder på et helt anderledes budget næste år og de kommende år. Smid hockeystaven væk – også her i kommunen.

Men som det ser ud nu , kan vi ikke sige ja til budgettet.

  • Flemming Gundersen, Byrådsmedlem

Efterlad et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.